Спеціальність «Облік і оподаткування» – це нова, але дуже цікава, корисна і перспективна спеціальність! Опановуючи спеціальність, Ви відкриєте для себе таємниці організації облікового процесу, використання облікової інформації в управлінні
підприємством, оподаткуванні, консультаційних послуг, аудиті, а також у формуванні економічної інформації, яка використовується для управління будь-яким підприємством, банком, державною установою, власним бізнесом, оволодієте професійними якостями бухгалтера,
податківця і аудитора. Це надасть Вам унікальну можливість отримати сучасну освіту, що поєднує багатогранні знання фінансиста і економіста, аналітика і аудитора, менеджера і фахівця з сучасних технологій обробки облікової інформації.

Такого типу фахівці широко затребувані у глобальному масштабі провідними підприємствами, аудиторськими компаніями, банками, фіскальними органами тощо.

Працевлаштування та професійні можливості.

Висококваліфікованих спеціалістів з обліку і оподаткування потребують:

  • усі підприємства різних форм власності (державні, приватні) та розмірів (малі, середні, великі);
  • органи державної влади та управління різних рівнів (органи виконавчої влади, Пенсійний фонд, фонди соціального страхування);
  • митні органи;
  • контролюючі державні органи (Державна фіскальна служба, Державна фінансова інспекція, Управління праці та соціального захисту населення);
  • фінансові посередники (банки, страхові компанії);
  • аудиторські та консалтингові фірми;
  • установи судово-бухгалтерських експертиз.

Головний бухгалтер, фінансовий директор, директор аудиторської фірми, незалежний аудитор, податковий консультант, бухгалтер з управлінського, фінансового, податкового обліку, інспектор Державної фінансової інспекції, Державної фіскальної служби, бухгалтер-казначей, бухгалтер-ревізор, судовий експерт, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності: перелік посад, за якими може працювати випускник за даною спеціальністю можна ще подовжити.

Навчання за універсальною і широко затребуваною на ринку праці спеціальністю «Облік і оподаткування» відкриє Вам широкі перспективи з працевлаштування, особистісного і кар’єрного зростання та фінансового добробуту.