Фінанси, банківська справа і страхування (освітня програма «Банківська справа»)

Фінанси, банківська справа і страхування (освітня програма «Банківська справа»)

Необхідність у кваліфікованих спеціалістах з банківської справи на сьогоднішній день та в майбутньому залишиться актуальною. Україна, як і будь-яка економічно розвинена країна, не зможе процвітати без людей, здатних забезпечити ефективне функціонування банківської системи.
Фінанси, банківська справа і страхування (освітня програма «Фінанси»)

Фінанси, банківська справа і страхування (освітня програма «Фінанси»)

Освітня програма «Фінанси»  – перспективна спеціальність. Передбачає формування базових знань з економіки та фінансів, що мають універсальний характер, та поглиблене вивчення фінансової діяльності економічних суб’єктів на макро- і макрорівні, технологій управління фінансами, методами управління фінансовими ризиками, страхового менеджменту та маркетингу.