“Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу”

“Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу” (державний реєстраційний номер 0107U012112); керівник роботи – д.е.н., професор Лєонов С.В.; відповідальний виконавець – к.е.н., доцент кафедри банківської справи Мінченко М.Г..

Творчий колектив

Кафедра банківської справи
Васильєва Т.А.Д.е.н., професор, завідуюча кафедрою банківської справи
Криклій О.А.К.е.н., доцент кафедри банківської справи
Крухмаль О.В.К.е.н., доцент кафедри банківської справи
Сисоєва Л.Ю.К.е.н., доцент кафедри банківської справи
Циганюк Д.Л.К.е.н., ст. викладач кафедри банківської справи
Павленко Л.Д.Асистент кафедри банківської справи
Малиш Г.А.Асистент кафедри банківської справи
Красюк І.В.Асистент кафедри банківської справи
Богма С.Д.Асистент кафедри банківської справи
Ласукова А.С.Асистент кафедри банківської справи
Бойченко В.М.Асистент кафедри банківської справи
Чернявський І.Б.Асистент кафедри банківської справи
Кафедра фінансів
Кремень В.М.К.е.н., доцент кафедри фінансів
Кубах Т.Г.К.е.н., ст. викладач кафедри фінансів
Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту
Серпенінова Ю.С.К.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Кафедра менеджменту
Бондаренко А.Ф.К.т.н., доцент кафедри менеджменту
Кафедра міжнародної економіки
Д’яконова І.І.Д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки
Дмитрієв Є.Є.Асистент кафедри міжнародної економіки
Говорун Д.А.К.е.н., асистент кафедри міжнародної економіки
Афанасьєва О.Б.К.е.н., асистент кафедри міжнародної економіки
Щербина Т.В.К.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки
Мозговий Я.І.Асистент кафедри міжнародної економіки
Мордань Є.Ю.Аспірант кафедри міжнародної економіки
Кафедра економічної кібернетики
Яременко Н.С.Асистент кафедри економічної кібернетики

Архів

Проміжний звіт за 2014 р.
Проміжний звіт за 2013 р.
Проміжний звіт за 2012 р.
Проміжний звіт за 2011 р.
Проміжний звіт за 2010 р.

MegaAdminUabsSSuSite