Науково-дослідна робота

Трансформаційні процеси в економіці України, пов’язані з глобалізацією світового господарства, обумовлюють необхідність здійснення економічних реформ та побудови якісно нової економічної системи в Україні на засадах посилення значення науково-технічних, а саме інноваційних компонентів господарського зростання як факторів активізації та якісного удосконалення виробництва відповідно до визначальних тенденцій світового економічного розвитку. З огляду на це науково-інноваційна діяльність навчально-наукового інституту “УАБС” визначається напрямами фундаментальних наукових досліджень, що визначаються держбюджетною тематикою, міжнародними проектами, регіональними теоретичними та практичними дослідженнями.

Науково-дослідні роботи на замовлення Національного банку України: архів робіт.

Науково-дослідні роботи архів робіт.

Виконання держбюджетної тематики науково-дослідних робіт:Науково-дослідні роботи

  Сумська міська рада – “Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста Суми” (термін виконання 2009-2012 рр.).   ЗАТ “ОТП Банк” – “Управління кредитним ризиком комерційного банку” (термін виконання 2009-2012 рр.). ВАТ “Райфайзенбанк Аваль” – “Вартість банківського бізнесу в Україні: проблеми формування та оцінки” (термін виконання 2009-2012 рр.).   Сумська філія АТ “Українська пожежно-страхова компанія” – “Проблеми та перспективи розвитку […]

Науково-дослідні роботи на замовлення Національного банку України

2006 рік: “Стратегія управління банківською системою в період банківської кризи” (замовник – Департамент монетарної політики Національного банку України); “Питання запровадження інфляційного таргетування в Україні” (замовники – Департамент монетарної політики і Департамент економічного аналізу та прогнозування Національного банку України); “Етапи лібералізації руху капіталу в ході інтеграції центральноєвропейських країн у структурі ЄС” (замовник – Департамент валютного регулювання […]