XVII Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України” (30-31 жовтня 2014 року)

Цього разу, з огляду на необхідність економії коштів, конференцію було організовано в он-лайн режимі. Робота була організована за такими секціями:

  • Сучасний стан і перспективи розвитку банківської системи України.
  • Проблеми і перспективи розвитку системи фінансового посередництва.
  • Актуальні проблеми обліку, аналізу, контролю і аудиту в фінансовому секторі економіки.
  • Економіко-математичне моделювання банківської та страхової діяльності.

Загална кількість учасників – понад 100 осіб. Найбільша активність була зафіксована у роботі секції 4. Найактивніші учасники конференції: доцент кафедри економічної кіберненитики Кузьменко О.В., асистент кафедри фінансів Пахненко О.М.,
доцент кафедри фінансів Сюркало Б.І.

Найбільший інтерес викликали дослідження:

  • О.М. Пахненко. Проблема забезпечення прибутковості у мікрострахуванні.
  • О.В. Кузьменко. Моделювання кількісної оцінки фінансової безпеки перестрахового ринку.
  • B.I. Surkalo. Methodology of monitoring the financial performance of economic subjects.

Інформацію підготувала
директор науково-дослідного центру
Т.О. Семененко

MegaAdminUabsSSuSite