Зустріч студентів із представниками Сумської філії ПАТ КБ «ПриватБанк»

10 грудня 2019 року за ініціативи СФ ПАТ КБ «ПриватБанк», організовано зустріч студентів кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування із представниками банку.  

Керівник напрямку по роботі з трудовими ресурсами (HR) СФ ПАТ КБ «ПриватБанк» Сітковська Л.С., в рамках зустрічі ознайомила студентів з умовами та особливостями проходження “Онлайн-практики” та можливостями працевлаштування. Успішне проходження “Онлайн-практики” дозволяє студентам отримати можливість занесення їх до кадрового резерву ПриватБанку. За підсумками онлайн-практики студенти рейтингуються за сумою балів за виконання програми практики та балів за продажі у рамках конкурсу продажів.

Найкращі студенти, які отримали з основної програми практики не менше 90 балів, мають можливість отримати пропозицію про працевлаштування. Студент може бути прийнятий на роботу після закінчення навчального закладу за умови, що за результатами проходження практики його професійні та організаційні навички будуть відповідати вимогам банку. Після закінчення практичного курсу студенту надається Сертифікат з факсиміле Голови Правління Банку та електронною печаткою про результати проходження практики шляхом розміщення на сайті practice.pb.ua

Проведення подібних заходів підвищує поінформованість студентів спеціальності «облік і оподаткування» щодо наявних у регіоні можливостей для працевлаштування, а також сприяє свідомому формуванню студентами власної траєкторії професійного розвитку.