Здійснює підготовку фахівців з ефективного ведення міжнародного бізнесу, що включає глибоке вивчення іноземних мов та знання з організації та планування міжнародної економічної діяльності, розроблення міжнародної маркетингової стратегії компаній, міжнародної торгівлі, міжнародного права та митного права, міжнародних фінансів, обліку міжнародних операцій, міжнародної інвестиційної діяльності, дипломатичних відносин, сучасних соціальних комунікацій та крос-культурного менеджменту.

Професійні можливості.

Спеціалістів з міжнародного бізнесу потребують:

 • підприємства всіх форм власності (у т.ч. які здійснюють міжнародну діяльність);
 • банки та інші фінансово-кредитні установи (у т.ч. які здійснюють міжнародну діяльність);
 • органи державної влади;
 • аудиторські та консалтингові компанії;
 • зарубіжні підприємницькі структури;
 • дипломатичні і торговельні представництва;
 • в організаціях, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність;
 • функціональних підрозділах підприємств;
 • асоціаціях;
 • на міжнародних товарних біржах;
 • торгово-промислових палатах.

Працевлаштування.

Випускники за освітньою програмою «Міжнародний бізнес» можуть займати наступні посади: керівник (директор, начальник та ін.) підрозділу (служби, управління, департаменту та ін.) з міжнародної економічної діяльності; керівник та менеджер відділу соціальної та корпоративної відповідальності підприємств, установ та організацій; професіонал з інтелектуальної власності та організації захисту інформації; аналітик на міжнародних товарних біржах, в аудиторських та консалтингових компаніях, зарубіжних підприємницьких структурах; фахівець у сфері міжнародної банківської діяльності; фахівець дипломатичних і торговельних представництв; фінансовий радник; консультант, радник, експерт з проблем міжнародних відносин; керівник підрозділів зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності; науковий співробітник-консультант з міжнародної діяльності підприємств, установ та організацій.