Освітня програма «Фінанси» – перспективна спеціальність. Передбачає формування базових знань з економіки та фінансів, що мають універсальний характер, та поглиблене вивчення фінансової діяльності економічних суб’єктів на макро- і макрорівні, технологій управління фінансами, методами управління фінансовими ризиками, страхового менеджменту та маркетингу.

Це надасть Вам унікальну можливість отримати сучасну освіту, що поєднує багатогранні знання фінансиста і економіста, аналітика і аудитора, менеджера і фахівця з сучасних технологій управління фінансовими ризиками та фінансовою безпекою.

Ви відкриєте для себе практичні і дієві методи управління фінансово-економічними процесами і технологіями, ознайомитесь засобами нарощення і збереження фінансових ресурсів, здобудете практичні навички у сфері управління бізнесом, страховою компанією, державною установою; отримаєте професійні якості менеджера з управління фінансами і фінансовими ризиками.

Працевлаштування та професійні можливості.

Висококваліфікованих спеціалістів з управління фінансами і фінансовими ризиками потребують:

  • усі підприємства різних форм власності (державні, приватні) та розмірів (малі, середні, великі);
  • органи державної влади та управління різних рівнів (органи виконавчої влади, Пенсійний фонд, фонди соціального страхування);
  • митні органи;
  • контролюючі державні органи (Державна фіскальна служба, Державна фінансова інспекція, Управління праці та соціального захисту населення);
  • фінансові посередники (банки, страхові компанії);
  • консалтингові фірми.

Керівник або провідний менеджер фінансової служби на підприємствах різних форм власності; страховий агент, менеджер агентської групи страхової компанії,; експерт із зовнішньо-економічних питань, економічний радник, консультант з економічних питань на підприємствах різних форм власності; фахівець з управління фінансовими ризиками; керівник, директор, його заступник, керівник філії, іншого структурного підрозділу – суб’єкта економічної діяльності, працювати на відповідних посадах у будь-яких підрозділах банків та фінансових установ: перелік посад, за якими може працювати випускник за даною спеціальністю можна ще подовжити.

Таким чином, навчання за універсальною і широко затребуваною на ринку праці спеціальністю «Фінанси» відкриє Вам широкі перспективи з працевлаштування, особистісного і кар’єрного зростання та фінансового добробуту.