051 «Економіка» (освітня програма «Економічна кібернетика») – підготовка фахівців для вирішування економічних задач за допомогою комп’ютера; розробки економіко-математичних моделей; прогнозування в бізнесі, використовуючи інформаційні технології; приймання оптимальних рішень в управлінні; розробки сайтів для мережі Internet; побудови та налаштування комп’ютерних мереж; виконання функцій адміністратора інформаційних систем; програмування та створення бази даних.

Працевлаштування та професійні можливості:

Висококваліфікованих спеціалістів з економічної кібернетики потребують:

  • усі підприємства різних форм власності (державні, приватні) та розмірів (малі, середні, великі);
  • банківські установи;
  • рейтингові агентства;
  • аналітичні центри;
  • мережеві компанії;
  • компанії із розробки програмного забезпечення;
  • інші установи, які під час своєї діяльності взаємодіють із комп’ютерами та програмним забезпеченням.

Перелік посад, за якими може працювати випускник за даною спеціальністю:

  • аналітик;
  • програміст;
  • експерт з питань комп’ютеризації;
  • адміністратор баз даних;
  • інженер з комп’ютерних систем;
  • консультант з економічних питань;
  • керівник інформаційного підрозділу;
  • інженер з контролю якості програмного забезпечення;
  • економіст;
  • статистик;
  • керівник консалтингової компанії у сфері інформатизації тощо.

Ринок праці потребує вже не стільки фахівців-економістів як економістів із глибоким знанням інформаційних технологій, а де-факто і суттєво вищим рівнем оплати праці. Тому саме спеціальність «Економічна кібернетика» дозволить отримати Вам якісну освіту
та високооплачувану роботу!