Економіка (Економічна кібернетика)

Економіка (Економічна кібернетика)

051 «Економіка» (освітня програма «Економічна кібернетика»)  – підготовка фахівців для вирішування економічних задач за допомогою комп'ютера; розробки економіко-математичних моделей; прогнозування в бізнесі, використовуючи інформаційні технології; приймання оптимальних рішень в управлінні; розробки сайтів для мережі Internet; побудови та налаштування комп'ютерних мереж; виконання функцій адміністратора інформаційних систем; програмування та створення бази даних.
Економіка (освітня програма «Бізнес-аналітика»)

Економіка (освітня програма «Бізнес-аналітика»)

051 «Економіка» (освітня програма «Бізнес-аналітика»)  – бакалаврський курс підготовки фахівців, які отримають знання з інтелектуальних методів аналізу бізнес-процесів, комп'ютерних засобів обробки інформації та технологій прийняття ефективних рішень в різних ситуаціях.
Міжнародні економічні відносини (освітня програма «Міжнародний бізнес»)

Міжнародні економічні відносини (освітня програма «Міжнародний бізнес»)

Здійснює підготовку фахівців з ефективного ведення міжнародного бізнесу, що включає глибоке вивчення іноземних мов та знання з організації та планування міжнародної економічної діяльності, розроблення міжнародної маркетингової стратегії компаній, міжнародної торгівлі, міжнародного права та митного права, міжнародних фінансів, обліку міжнародних операцій, міжнародної інвестиційної діяльності, дипломатичних відносин, сучасних соціальних комунікацій та крос-культурного менеджменту.
«Міжнародні економічні відносини» (спеціалізація "Міжнародна торгівля та логістичні послуги")

«Міжнародні економічні відносини» (спеціалізація "Міжнародна торгівля та логістичні послуги")

Ви опануєте іноземні мови і здобудете ґрунтовні знання з управління міжнародною торгівлею, міжнародних логістичних послуг, глобальної економіки, міжнародних стратегій економічного розвитку, міжнародного маркетингу, міжнародної проектної діяльності, міжнародних валютно-кредитних відносин, валютних дилінгових операцій, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності, сучасних бізнес-комунікацій і крос-культурного менеджменту.
Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Спеціальність «Облік і оподаткування» – це нова, але дуже цікава, корисна і перспективна спеціальність! Опановуючи спеціальність, Ви відкриєте для себе таємниці організації облікового процесу, використання облікової інформації в управлінні підприємством, оподаткуванні, консультаційних послуг, аудиті, а також у формуванні економічної інформації, яка використовується для управління будь-яким підприємством, банком, державною установою, власним бізнесом, оволодієте професійними якостями бухгалтера, податківця і аудитора. Це надасть Вам унікальну можливість отримати сучасну освіту, що поєднує багатогранні знання фінансиста і економіста, аналітика і аудитора, менеджера і фахівця з сучасних технологій обробки облікової інформації.
Фінанси, банківська справа і страхування (освітня програма «Банківська справа»)

Фінанси, банківська справа і страхування (освітня програма «Банківська справа»)

Необхідність у кваліфікованих спеціалістах з банківської справи на сьогоднішній день та в майбутньому залишиться актуальною. Україна, як і будь-яка економічно розвинена країна, не зможе процвітати без людей, здатних забезпечити ефективне функціонування банківської системи.
Фінанси, банківська справа і страхування (освітня програма «Фінанси»)

Фінанси, банківська справа і страхування (освітня програма «Фінанси»)

Освітня програма «Фінанси»  – перспективна спеціальність. Передбачає формування базових знань з економіки та фінансів, що мають універсальний характер, та поглиблене вивчення фінансової діяльності економічних суб’єктів на макро- і макрорівні, технологій управління фінансами, методами управління фінансовими ризиками, страхового менеджменту та маркетингу.