Моделювання сталого розвитку складних соціально-економічних систем; 
Сучасні інформаційні технології в соціально-економічних системах