Поєднання теорії і практики – один із основних принципів підготовки фахівців у нашому виші.

Налагодження ділових контактів з державними, фінансово-кредитними установами та підприємствами різної форми власності Сумської області та інших регіонів України дають змогу організувати проведення навчальної, виробничої та переддипломної практики студентів в управліннях, дирекціях, філіях, відділеннях банків, на підприємствах, а студентам-випускникам – додаткові можливості працевлаштування.

  Бази практики – це провідні баки, страхові компанії, інші фінансово-кредитні установи, підприємства, організації, органи державної влади та місцевого самоврядування. Студенти мають можливість вибрати самостійно базу практики згідно зі своїми професійними інтересами, тематикою курсових, наукових, дипломної робіт, можливим працевлаштуванням, місцями постійного проживання.

Положення про організацію практики студентів вищих навчальних закладів України

Заявка на проходження студентами практики

Договір на проведення практики студентів Сумського державного університету

Графік проведення практик

Організації практики на випускових кафедрах: