Розпочинається новий міжнародний проект «Платформа AgriSciences для посилення науки у вищих навчальних закладах України»

Улітку 2020 року розпочався дворічний спільний проект Чеського університету природничих наук м. Прага та СумДУ, СНАУ, БТНАУ, ХНАУ та Дніпровського ДАЕУ під назвою «Платформа AgriSciences для посилення науки у вищих навчальних закладах України». Координатор проекту з української сторони для СумДУ – доцент кафедри міжнародних економічних відносин ННІ бізнес-технологій «УАБС» СумДУ Оксана Замора.

Проект спрямований на зміцнення потенціалу та співпрацю молодих викладачів, дослідників та магістрів та докторантів у вибраних українських університетах шляхом створення платформи – AgriSciences (http://agrisci-ua.com)для обміну інформацією про аграрні науки (8 ключових галузей – сільськогосподарська техніка, екологічна економіка, екологічна інженерія, лісове господарство, соціально-економічні аспекти у сільському господарстві, ґендер та міграція в сільському господарстві, науки про рослини, аграрна політика), а також створення мультидисциплінарних наукових колективів та оголошення можливостей отримання грантів. 

На додаток до платформи буде організована серія тренінгів (як від чеських, так і українських експертів) з метою покращення якості наукових результатів та публікацій, а також для розширення знань вибраних учасників. Нарешті, що важливо, проект підтримає обмін інформацією та збільшить науковий та дослідницький потенціал через організацію мобільності. 10 обраних українських молодих вчених будуть направлені на стажування до Чехії.

Цілі проекту:

1. Покращити співпрацю між університетами в галузі аграрних наук.
2. Підвищити рівень дослідницьких можливостей молодих учених у університетах-партнерах.
3. Покращення дослідницької інфраструктури університетів-партнерів.
4. Підвищити кваліфікацію молодих дослідників завдяки мобільності.
5. Підвищити мотивацію українських студентів до навчання в Чехії.

За результатами проекту очікується:

1) Збільшення співпраці, інформування та сприяння діяльності університетів-партнерів через Платформу AgriSciences, що буде створена консорціумом. Очікується нарощування співпраці в середині консорціуму заради подальшої грантової діяльності більших масштабів.
2) Збільшення можливостей дослідницької діяльності молодих дослідників через велику кількість професійних навчальних заходів та наукових грантів (1100 євро кожен). За результатами повинні бути опубліковані наукові статті, учені отримати сертифікат з мовної підготовки «Англійська мова для дослідників».
3) Покращена дослідницька інфраструктура університетів-партнерів через закупку обладнання.
4) Підвищення кваліфікації молодих дослідників у формі мобільності до Чеського університету природничих наук, м.Прага.
Більше: 
Нагадаємо, наразі реалізується ще один спільний проект під назвою «Міжуніверситетська співпраця як інструмент підвищення якості обраних університетів України», розрахований на 2019-2021 роки. Основна мета проекту – посилити нарощування потенціалу менеджменту, молодих академічних працівників, дослідників та магістрів у кількох українських університетах у галузі забезпечення якості, наукових досліджень, співпраці з практикою та залучення громад.

Більше: