“Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні”

“Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні” (державний реєстраційний номер 0102U006965); керівник роботи – д.е.н., професор Козьменко С.М.; відповідальні виконавці – к.е.н., доцент кафедри фінансів Рекуненко І.І., к.е.н., доцент кафедри банківської справи Бєлова І.В.

Творчий колектив

Кафедра банківської справи
Криклій О.А.К.е.н., доцент кафедри банківської справи
Башлай С.В.К.е.н., доцент кафедри банківської справи
Крухмаль О.В.К.е.н., доцент кафедри банківської справи
Євченко Н.Г.К.е.н., доцент кафедри банківської справи
Сисоєва Л.Ю.К.е.н., доцент кафедри банківської справи
Буряк А.В.К.е.н., ст. викладач кафедри банківської справи
Кривич Я.М.К.е.н., ст. викладач кафедри банківської справи
Циганюк Д.Л.К.е.н., ст. викладач кафедри банківської справи
Малиш Г.А.Аспірант кафедри банківської справи
Богма С.Д.Аспірант кафедри банківської справи
Ласукова А.С.Аспірант кафедри банківської справи
Височина А.В.Аспірант кафедри банківської справи
Самусевич Я.В.Аспірант кафедри банківської справи
Данілов К.Ю.Аспірант кафедри банківської справи
Чернявський І.Б.Аспірант кафедри банківської справи
Красюк І.В. Аспірант кафедри банківської справи
Шульженко Г.М.Аспірант кафедри банківської справи
Бойченко В.М. Аспірант кафедри банківської справи
Кафедра фінансів
Дехтяр Н.А.К.е.н., доцент кафедри фінансів
Люта О.В.К.е.н., доцент кафедри фінансів
Пігуль Н.Г.К.е.н., доцент кафедри фінансів
Рекуненко І.І.К.е.н., доцент кафедри фінансів
Конопліна Ю.С.К.е.н., доцент кафедри фінансів
Пластун В.Л.К.е.н., доцент кафедри фінансів
Рябушка Л.Б.К.е.н., доцент кафедри фінансів
Сюркало Б.І.К.е.н., доцент кафедри фінансів
Кремень В.М.К.е.н., доцент кафедри фінансів
Дейнека О.В.К.е.н., доцент кафедри фінансів
Журавка О.С.К.е.н., старший викладач кафедри фінансів
Пожар Т.О.К.е.н., старший викладач кафедри фінансів
Бойко А.О.К.е.н., старший викладач кафедри фінансів
Кубах Т.Г.К.е.н., старший викладач кафедри фінансів
Семеног А.Ю.К.е.н., асистент кафедри фінансів
Пахненко О.М.К.е.н., асистент кафедри фінансів
Калантай А.М.Асистент кафедри фінансів
Овчаренко С.В.Асистент кафедри фінансів
Демків Ю.М.Аспірант кафедри фінансів
Тверітін К.Ю.Аспірант кафедри фінансів
Ісаєва О.В.Аспірант кафедри фінансів
Чеберячка С.В.Аспірант кафедри фінансів
Катроша Л.В.Аспірант кафедри фінансів
Алєксєєва Н.А.Аспірант кафедри фінансів
Павловська Є.О. Аспірант кафедри фінансів
Бухтіарова А.Г.Аспірант кафедри фінансів
Заславський О.А.Аспірант кафедри фінансів
Сич Н.О.Аспірант кафедри фінансів
Оголь Д.О.Аспірант кафедри фінансів
Шестопалова В.Г.Аспірант кафедри фінансів
Піскун К.В.Аспірант кафедри фінансів
Чоботар О.І.Аспірант кафедри фінансів
Діденко І.В.Аспірант кафедри фінансів
Антонова М.С.Аспірант кафедри фінансів
Назаренко Л.В.Аспірант кафедри фінансів
Лук’яненко Я.С.Аспірант кафедри фінансів
Кафедра міжнародної економіки
Д’яконова І.І.Д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки
Квачан О.С.Асистент кафедри міжнародної економіки
Говорун Д.А.К.е.н., асистент кафедри міжнародної економіки
Афанасьєва О.Б.К.е.н., асистент кафедри міжнародної економіки
Мозговий Я.І.Асистент кафедри міжнародної економіки
Костюченко Я.О.Асистент кафедри міжнародної економіки
Рябіченко Д.О.Асистент кафедри міжнародної економіки
Лапіна Ю.Г.Асистент кафедри міжнародної економіки
Іваній К.О.Асистент кафедри міжнародної економіки
Кафедра економічної кібернетики
Братушка С.М.К.фіз.-мат. н., доцент кафедри економічної кібернетики
Вахнюк С.В.К.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики
Домбровський В.С.К.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики
Кузьменко О.В.К.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики
Подоляка О.І.К.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики
Яровенко Г.М.К.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики
Зеленська М.І.Асистент кафедри економічної кібернетики
Жулінська К.М.Асистент кафедри економічної кібернетики
Кафедра вищої математики та інформатики
Койбічук В.В.Асистент кафедри вищої математики та інформатики

Архів

Проміжний звіт за 2014 р.
Проміжний звіт за 2013 р.
Проміжний звіт за 2012 р.
Проміжний звіт за 2011 р.
Проміжний звіт за 2010 р.
Проміжний звіт за 2009 р.

MegaAdminUabsSSuSite