“Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів”


“Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів”(номер державної реєстрації 0109U006782); керівник роботи – д.е.н., професор Школьник І.О.; відповідальний виконавець – к.е.н., доцент кафедри фінансів Дейнека О.В.

Творчий колектив

Кафедра банківської справи
Васильєва Т.А. Д.е.н., професор, завідуюча кафедрою банківської справи
Малиш Г.А. Асистент кафедри банківської справи
Павленко Л.Д. Асистент кафедри банківської справи
Богма С.Д. Аспірант кафедри банківської справи
Ласукова А.С. Аспірант кафедри банківської справи
Височина А.В. Аспірант кафедри банківської справи
Самусевич Я.В. Аспірант кафедри банківської справи
Данілов К.Ю. Аспірант кафедри банківської справи
Чернявський І.Б. Аспірант кафедри банківської справи
Красюк І.В. Аспірант кафедри банківської справи
Шульженко Г.М. Аспірант кафедри банківської справи
Бойченко В.М. Аспірант кафедри банківської справи
Кафедра фінансів
Фролов С.М. Д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів
Школьник І.О. Д.е.н., професор кафедри фінансів
Лєонов С.В. Д.е.н., професор кафедри фінансів
Рекуненко І.І. К.е.н., доцент кафедри фінансів
Дехтяр Н.А. К.е.н., доцент кафедри фінансів
Люта О.В. К.е.н., доцент кафедри фінансів
Пігуль Н.Г. К.е.н., доцент кафедри фінансів
Конопліна Ю.С. К.е.н., доцент кафедри фінансів
Рябушка Л.Б. К.е.н., доцент кафедри фінансів
Сюркало Б.І. К.е.н., доцент кафедри фінансів
Кремень В.М. К.е.н., доцент кафедри фінансів
Дейнека О.В. К.е.н., доцент кафедри фінансів
Журавка О.С. К.е.н., ст. викладач кафедри фінансів
Пожар Т.О. К.е.н., ст. викладач кафедри фінансів
Бойко А.О. К.е.н., ст. викладач кафедри фінансів
Кубах Т.Г. К.е.н., ст. викладач кафедри фінансів
Семеног А.Ю. К.е.н., асистент кафедри фінансів
Пахненко О.М. К.е.н., асистент кафедри фінансів
Калантай А.М. Асистент кафедри фінансів
Овчаренко С.В. Асистент кафедри фінансів
Роєнко В.В. Викладач-стажист кафедри фінансів
Бричко М.М. Викладач-стажист кафедри фінансів
Оголь Д.О. Аспірант кафедри фінансів
Шестопалов В.Г. Аспірант кафедри фінансів
Чоботар О.І. Аспірант кафедри фінансів
Діденко І.В. Аспірант кафедри фінансів
Антонов М.С. Аспірант кафедри фінансів
Лук’яненко Я.С. Аспірант кафедри фінансів
Назаренко Л.В. Аспірант кафедри фінансів
Тверітін К.Ю. Аспірант кафедри фінансів
Ісаєва О.В. Аспірант кафедри фінансів
Чеберячка С.В. Аспірант кафедри фінансів
Катроша Л.В. Аспірант кафедри фінансів
Павловська Є.О. Аспірант кафедри фінансів
Бухтіарова А.Г. Аспірант кафедри фінансів
Заславський О.А. Аспірант кафедри фінансів
Сич Н.О. Аспірант кафедри фінансів
Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту
Журавка Ф.О. Д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Коренєва О.Г. К.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Бурденко І.М. К.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Пластун О.Л. К.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Макаренко І.О. К.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Овчарова Н.В. Асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Небаба Н.О. Асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Могиліна Л.А. Асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Єльникова Ю.В. Асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Кафедра менеджменту
Балацький Є.О. Д.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту
Бондаренко А.Ф. К.т.н., доцент кафедри менеджменту
Лопаткіна І.В. К.е.н., доцент кафедри менеджменту
Мартиненко В.О. К.н.держ.упр., доцент кафедри менеджменту
Розкошна О.А. К.е.н., доцент кафедри менеджменту
Мірошниченко Г.О. Асистент кафедри менеджменту
Алфьоров С.В. Викладач-стажист кафедри менеджменту
Шпіцглуз С.О. Аспірант кафедри менеджменту
Кафедра міжнародної економіки
Макаренко М.І. Д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки
Дудченко В.Ю. К.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки
Квачан О.С. Асистент кафедри міжнародної економіки
Щербина Т.В. К.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки
Афанасьєва О.Б. К.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки
Говорун Д.А. К.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки
Дмитрієв Є.Є. Асистент кафедри міжнародної економіки
Мозговий Я.І. Асистент кафедри міжнародної економіки
Рябіченко Д.О. Аспірант кафедри міжнародної економіки
Лапіна Ю.Г. Аспірант кафедри міжнародної економіки
Пономаренко О.О. Аспірант кафедри міжнародної економіки
Коріньок Я.В. Аспірант кафедри міжнародної економіки
Кафедра економічної кібернетики
Гриценко К.Г. К.т.н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики
Козьменко О.В. Д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики
Тєрехов Є.М. К.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики
Вахнюк С.В. К.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики
Перхун Л.П. К.п.н., доцент кафедри економічної кібернетики
Жулінська К.М. К.е.н., асистент кафедри економічної кібернетики
Яременко Н.С. Асистент кафедри економічної кібернетики
Кафедра теоретично-прикладної економіки
Шамота Г.М. К.е.н., доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки

Архів

Проміжний звіт за 2014 р.
Проміжний звіт за 2013 р.
Проміжний звіт за 2012 р.
Проміжний звіт за 2011 р.
Проміжний звіт за 2010 р.
Проміжний звіт за 2009 р.

MegaAdminUabsSSuSite