Науково-дослідні роботи на замовлення Національного банку України

2006 рік:

 1. “Стратегія управління банківською системою в період банківської кризи” (замовник – Департамент монетарної політики Національного банку України);
 2. “Питання запровадження інфляційного таргетування в Україні” (замовники – Департамент монетарної політики і Департамент економічного аналізу та прогнозування Національного банку України);
 3. “Етапи лібералізації руху капіталу в ході інтеграції центральноєвропейських країн у структурі ЄС” (замовник – Департамент валютного регулювання Національного банку України);

2009 рік:

 1. “Моделювання оцінки ризиків використання банківської системи з метою легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму” (замовник – Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для валютно-кредитних відносин Національного банку України)

2010 рік:

 • “Методологічні засади розвитку банківського нагляду на базі системної організації банківської діяльності” (замовник – Департамент нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду Національного банку України);
 • “Моделювання оцінки операційного ризику комерційних банків” (замовник – Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для валютно-кредитних відносин Національного банку України);
 • “Методологічні засади формування та управління золотовалютними резервами” (замовник – Департамент з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку України).

2011 рік:

 • “Автоматизований аналіз касових операцій банків з питань дотримання ними вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом” (замовник – Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму);
 • “Оцінка та управління ризиком використання послуг комерційного банку для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму” (замовник – Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму);
 • “Визначення ризику банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування” (замовник – Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму).

2013 рік:

 1. “Кількісний аналіз впливу зовнішніх шоків на грошово-кредитний ринок України” (замовник – Генеральний департамент грошово-кредитної політики Національного банку України; керівник роботи – д.е.н., професор Козьменко С.М.; відповіадльний виконавець – д.е.н., професор Васильєва Т.А.; творчий колектив: д.е.н., професор –Лєонов С.В.; к.е.н., доцент – Савченко Т.Г.; к.е.н., доцент – Кузьменко О.В.; к.е.н., асистент – Макаренко І.О.; к.е.н., асистент – Бойко А.О.).

2014 рік:

 1. “Розвиток наукових підходів до розробки правила монетарної політики для економіки України” (замовник – Генеральний департамент грошово-кредитної політики Національного банку України; керівник роботи – д.е.н., професор Козьменко С.М.; відповіадльний виконавець – д.е.н., доцент Савченко Т.Г.; творчий колектив: д.е.н., професор –Козьменко О.В.; к.т.н., доцент – Гриценко К.Г.; к.е.н., доцент – Пластун О.Л.; аспірант – Закутня А.О.; начальник відділу Департаменту статистики, аналізу та прогнозування НБУ – Шоломицький Ю.В.).

MegaAdminUabsSSuSite