“Конкурентоспроможність національної економіки в умовах євроінтеграції”

“Конкурентоспроможність національної економіки в умовах євроінтеграції” (номер державної реєстрації 0111U009459); керівник роботи – д.е.н., професор Кривенко Л.В.; відповідальний виконавець – к.е.н., доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Дутченко О.М;

Творчий колектив

Кафедра теоретичної і прикладної економіки
Нілова Н.М. К.е.н., доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки
Синюченко М.І. К.е.н., доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки
Ткаченко І.В. К.і.н., доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки
Олексіч Д.В. К.е.н., доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки
Гузь М.М. К.е.н., доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки
Шамота Г.М. К.е.н., доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки
Овчаренко С.В. Асистент кафедри теоретичної і прикладної економіки
Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту
Журавка Ф.О. Д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Пластун О.Л. К.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Гриценко О.І. К.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Макаренко І.О. К.е.н., асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Кравченко О.В. К.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Кафедра економічної кібернетики
Гриценко К.Г. К.т.н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики
Терехов Є.М. К.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики
Кафедра менеджменту
Балацький Є.О. Д.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту
Мартиненко В.О. К.н.держ.упр., доцент кафедри менеджменту
Лопаткіна І.В. К.е.н., доцент кафедри менеджменту
Дутченко О.О. К.е.н., асистент кафедри менеджменту

Архів

Проміжний звіт за 2014 р.
Проміжний звіт за 2013 р.

MegaAdminUabsSSuSite