“Формування страхового ринку України в контексті сталого розвитку”


“Формування страхового ринку України в контексті сталого розвитку” (державний реєстраційний номер 0107U0123113); керівник роботи – д.е.н., професор Козьменко С.М.; відповідальний виконавець – к.е.н., доцент кафедри фінансів Пластун В.Л.

Творчий колектив

Кафедра банківської справи
Васильєва Т.А. Д.е.н., професор, завідуюча кафедрою банківської справи
Сисоєва Л.Ю. К.е.н., доцент кафедри банківської справи
Циганюк Д.Л. К.е.н., ст. викладач кафедри банківської справи
Олещук М.Г. Асистент кафедри банківської справи
Кафедра фінансів
Лєонов С.В. Д.е.н., професор кафедри фінансів
Пластун В.Л. К.е.н., доцент кафедри фінансів
Журавка О.С. К.е.н., ст. викладач кафедри фінансів
Бойко А.О. К.е.н., ст. викладач кафедри фінансів
Пахненко О.М. К.е.н., асистент кафедри фінансів
Роєнко В.В. Викладач-стажист кафедри фінансів
Деркач О.М. Аспірант кафедри фінансів
Кафедра менеджменту
Охріменко І.О. Аспірант кафедри менеджменту
Рубан С.О. Аспірант кафедри менеджменту
Рубан О.О. Аспірант кафедри менеджменту
Козирєв В.А. Аспірант кафедри менеджменту
Бондаренко Є.К. Аспірант кафедри менеджменту
Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Куришко О.О. К.е.н., ст. викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту
Кафедра економічної кібернетики
Гриценко К.Г. К.т.н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики
Козьменко О.В. Д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики
Братушка С.М. К.ф.-м. н., доцент кафедри економічної кібернетики
Кузьменко О.В. К.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики
Сергієнко О.В. Асистент кафедри економічної кібернетики
Сіроштан І.М. Аспірант кафедри економічної кібернетики
Абрамітова Д.Р. Аспірант кафедри економічної кібернетики

Архів

Проміжний звіт за 2014 р.
Проміжний звіт за 2013 р.
Проміжний звіт за 2012 р.
Проміжний звіт за 2011 р.
Проміжний звіт за 2010 р.

MegaAdminUabsSSuSite