“Адміністративно-правове регулювання фінансової та банківської діяльності в Україні”

“Адміністративно-правове регулювання фінансової та банківської діяльності в Україні” (номер державної реєстрації 0112U001326); керівник роботи – д.ю.н., професор Сухонос В.В.; відповідальний виконавець – к.ю.н., доцент кафедри державно-правових дисциплін Завгородня В.М.

Творчий колектив

Кафедра цивільно-правових дисциплін та банківського права
Чернадчук В.Д.Д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права
Старинський М.В.К.ю.н., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права
Жаренко В.Ф.К.ю.н., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права
Плотнікова М.В.Асистент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права
Маланчук Т.В.Асистент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права
Івашова І.П.Асистент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права
Швагер О.А.Асистент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права
Кафедра кримінально-правових дисциплін
Лук’янець Д.М.Д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін
Пасічник А.В.К.ю.н., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін
Кафедра державно-правових дисциплін
Ткаченко А.О.К.ю.н., доцент, завідувач кафедри державно-правових дисциплін
Сухонос В.В.Д.ю.н., доцент кафедри державно-правових дисциплін
Самойленко Є.А.Асистент кафедри державно-правових дисциплін
Кафедра банківської справи
Богма С.Д.Аспірант кафедри банківської справи
Кафедра міжнародної економіки
Д’яконова І.І.Д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки
Мордань Є.Ю.Аспірант кафедри менеджменту
Шелюк А.А.Аспірант кафедри менеджменту
Кафедра менеджменту
Лопаткіна І.В.К.е.н., доцент кафедри менеджменту

Архів

Проміжний звіт за 2013 р.

MegaAdminUabsSSuSite