Науково-дослідна робота

Трансформаційні процеси в економіці України, пов’язані з глобалізацією світового господарства, обумовлюють необхідність здійснення економічних реформ та побудови якісно нової економічної системи в Україні на засадах посилення значення науково-технічних, а саме інноваційних компонентів господарського зростання як факторів активізації та якісного удосконалення виробництва відповідно до визначальних тенденцій світового економічного розвитку. З огляду на це науково-інноваційна діяльність навчально-наукового інституту “УАБС” визначається напрямами фундаментальних наукових досліджень, що визначаються держбюджетною тематикою, міжнародними проектами, регіональними теоретичними та практичними дослідженнями.

Науково-дослідні роботи на замовлення Національного банку України: архів робіт.

Науково-дослідні роботи архів робіт.

Виконання держбюджетної тематики науково-дослідних робіт:“Адміністративно-правове регулювання фінансової та банківської діяльності в Україні”

“Адміністративно-правове регулювання фінансової та банківської діяльності в Україні” (номер державної реєстрації 0112U001326); керівник роботи – д.ю.н., професор Сухонос В.В.; відповідальний виконавець – к.ю.н., доцент кафедри державно-правових дисциплін Завгородня В.М. Творчий колектив Кафедра цивільно-правових дисциплін та банківського права Чернадчук В.Д. Д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права Старинський М.В. К.ю.н., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права Жаренко […]

“Конкурентоспроможність національної економіки в умовах євроінтеграції”

“Конкурентоспроможність національної економіки в умовах євроінтеграції” (номер державної реєстрації 0111U009459); керівник роботи – д.е.н., професор Кривенко Л.В.; відповідальний виконавець – к.е.н., доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Дутченко О.М; Творчий колектив Кафедра теоретичної і прикладної економіки Нілова Н.М. К.е.н., доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Синюченко М.І. К.е.н., доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Ткаченко І.В. К.і.н., доцент […]

“Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів”

“Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів”(номер державної реєстрації 0109U006782); керівник роботи – д.е.н., професор Школьник І.О.; відповідальний виконавець – к.е.н., доцент кафедри фінансів Дейнека О.В. Творчий колектив Кафедра банківської справи Васильєва Т.А. Д.е.н., професор, завідуюча кафедрою банківської справи Малиш Г.А. Асистент кафедри банківської справи Павленко Л.Д. Асистент кафедри банківської справи Богма С.Д. Аспірант кафедри банківської […]

“Формування страхового ринку України в контексті сталого розвитку”

“Формування страхового ринку України в контексті сталого розвитку” (державний реєстраційний номер 0107U0123113); керівник роботи – д.е.н., професор Козьменко С.М.; відповідальний виконавець – к.е.н., доцент кафедри фінансів Пластун В.Л. Творчий колектив Кафедра банківської справи Васильєва Т.А. Д.е.н., професор, завідуюча кафедрою банківської справи Сисоєва Л.Ю. К.е.н., доцент кафедри банківської справи Циганюк Д.Л. К.е.н., ст. викладач кафедри банківської справи Олещук М.Г. […]

“Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу”

“Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу” (державний реєстраційний номер 0107U012112); керівник роботи – д.е.н., професор Лєонов С.В.; відповідальний виконавець – к.е.н., доцент кафедри банківської справи Мінченко М.Г.. Творчий колектив Кафедра банківської справи Васильєва Т.А. Д.е.н., професор, завідуюча кафедрою банківської справи Криклій О.А. К.е.н., доцент кафедри банківської справи Крухмаль О.В. К.е.н., доцент кафедри банківської справи […]

“Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні”

“Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні” (державний реєстраційний номер 0102U006965); керівник роботи – д.е.н., професор Козьменко С.М.; відповідальні виконавці – к.е.н., доцент кафедри фінансів Рекуненко І.І., к.е.н., доцент кафедри банківської справи Бєлова І.В. Творчий колектив Кафедра банківської справи Криклій О.А. К.е.н., доцент кафедри банківської справи Башлай С.В. К.е.н., доцент кафедри банківської справи Крухмаль О.В. К.е.н., доцент кафедри банківської справи […]