Міністерство освіти і науки України
Сумський державний університет
Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»

ПРОТОКОЛ

Зборів трудового колективу

3.06.2016                                                                                                      м. Суми

Присутні: делегати у кількості 111 осіб.

Відсутні: 43 делегати зборів з поважних причин

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Інформація тимчасової мандатної комісії про легітимність та кількісний склад присутніх членів Зборів.
  Доповідач: Журавка Ф.О.
 2. Обрання членів мандатної і лічильної комісії.
  Доповідач: Д’яконова І.І.
 3. Обрання голови Зборів трудового колективу.
  Доповідач: Д’яконова І.І.
 4. Обрання секретаря Зборів трудового колективу.
  Доповідач: Савченко Т.Г.
 5. Про затвердження виборних представників до складу вченої ради ННІ БТ «УАБС».
  Доповідач: Д’яконова І.І.
 6. Про затвердження виборних представників до складу Конференції трудового колективу СумДУ.
  Доповідач: Д’яконова І.І.
 7. Про затвердження виборних представників до складу вченої ради  СумДУ. 
  Доповідач: Д’яконова І.І.
 8. Різне.

ГОЛОСУВАЛИ:
      За порядок денний – одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ: Голову тимчасової мандатної комісії Журавку Ф.О., який доповів, що комісією встановлено, що на Зборах присутні 111 делегатів. Комісією підтверджується легітимність присутніх делегатів.
  Інформацію прийнято до відома.
 2. СЛУХАЛИ: В.о. директора ННІ БТ «УАБС» СумДУ Д’яконову Ірину Іванівну, яка доповіла, що у зв’язку із реорганізацією Української академії банківської справи шляхом приєднання до Сумського державного університету та з метою забезпечення діяльності Інституту згідно із законодавством України, необхідним є затвердження складу виборних представників до складу вченої ради навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» та складу Конференції трудового колективу СумДУ, представників до складу вченої ради СумДУ та обрання членів мандатної та лічильної комісій.

ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати мандатну комісію у складі:

 • Журавка Федір Олександрович, д.е.н., зав. кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, професор (голова);
 • Мірошниченко Ганна Олександрівна, асистент кафедри управління та фінансово-економічної безпеки;
 • Кур¢янов Олексій Олегович, старший лаборант кафедри банківської справи.
  (голосували одноголосно)

Обрати лічильну комісію у складі:

 • Кривич Яна Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри банківської справи (голова);
 • Семеног Андрій Юрійович, к.е.н., доцент кафедри фінансів;
 • Яременко Наталія Сергіївна, асистент кафедри економічної кібернетики.
  (голосували одноголосно)
 1. СЛУХАЛИ: В.о. директора ННІ БТ «УАБС» СумДУ Д’яконову І. І. щодо обрання голови Зборів трудового колективу.
  Бойко Антон Олександрович запропонував  на дану посаду кандидатуру заступника директора інституту з інформатизації, e-learning, дистанційної та заочної форми навчання, доктора  економічних наук, професора Савченка Тараса Григоровича.
  ВИСТУПИЛИ: Леонов Сергій В’ячеславович, який охарактеризував Савченка Т.Г. як активну, відповідальну та цілеспрямовану особу, що володіє організаторськими здібностями та вміє приймати виважені управлінські рішення.
  Д’яконова І. І. запропонувала підтримати кандидатуру Савченка Т.Г.
  Результати відкритого голосування:
  ПРОТИ – 0;
  УТРИМАЛИСЬ – 2.

ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати головою Зборів трудового колективу терміном на п’ять років Савченка Тараса Григоровича, д.е.н., професора, заступника директора інституту з інформатизації, e-learning, дистанційної та заочної форми навчання.

 1. СЛУХАЛИ: Голову Зборів Савченка Т. Г., який запропонував обрати секретарем Зборів трудового колективу Крухмаль Олену Валентинівну.
  Результати відкритого голосування:
  ЗА – 110;
  ПРОТИ – 1;
  УТРИМАЛИСЬ – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати секретарем Зборів трудового колективу Крухмаль Олену Валентинівну, к.е.н., доцента кафедри банківської справи.

 1. СЛУХАЛИ: В.о. директора ННІ БТ «УАБС» СумДУ Д’яконову І. І. із доповіддю про необхідність обрання виборних представників до складу вченої ради ННІ БТ «УАБС» Сумського державного університету.
  З числа науково-педагогічних працівників запропоновано обрати: д.е.н., професора Петрушенка Юрія Миколайовича, д.е.н., професора Рекуненка Ігоря Івановича, д.е.н., професора Бєлову Інну Валеріївну.
  Результати відкритого голосування:
  ЗА – 109;
  ПРОТИ – 1;
  УТРИМАЛИСЬ – 1.З числа інших працівників 2 особи – запропоновано обрати почесного ректора «УАБС» Єпіфанова А.О., а також голову наукового товариства студентів, аспірантів та молодих науковців (це місце є вакантним).
  Результати відкритого голосування:
  ЗА – 110;
  ПРОТИ – 1;
  УТРИМАЛИСЬ – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити виборних представників у складі вченої ради ННІ БТ «УАБС» СумДУ.

 1. Єпіфанов Анатолій Олександрович – д.е.н., професор, почесний ректор «УАБС»
 2. Бєлова Інна Валеріївна  ‑ к.е.н., доцент професор кафедри банківської справи
 3. Петрушенко Юрій Миколайович  ‑ к.е.н., професор, професор кафедри міжнародної економіки
 4. Рекуненко Ігор Іванович  ‑ д.е.н., професор, професор кафедри фінансів
 5. голова наукового товариства студентів, аспірантів та молодих науковців (це місце є вакантним).
 1. СЛУХАЛИ: В.о. директора ННІ БТ «УАБС» СумДУ Д’яконову І. І. про необхідність обрання виборних представників до складу Конференції трудового колективу Сумського державного університету згідно квот, визначених рішенням спільного засідання вчених рад Сумського державного університету та Української академії банківської справи.
  З числа науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників 12 осіб пропонується обрати заступників директора:
 1. Лєонов Сергій Вячеславович 
 2. Дудченко Вікторія Юріївна 
 3. Люта Ольга Василівна
 4. Бойко Антон
 5. Вербицький Валентин Вікторович 
 6. Савченко Тарас Григорович 
 7. Скорба Олег Анатолійович 
 8. Семененко Тетяна Олексіївна
 9. Леганьков Ігор Вікторович
 10. Ярова Алла Григорівна

Також, є пропозиція включити до списку виборних представників: д.е.н,Петрушенка Ю.М., д.е.н, професора Рекуненка І.І.
Результати відкритого голосування:
ЗА – 110;
ПРОТИ – 0;
УТРИМАЛИСЬ – 1.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити виборних представників до складу Конференції трудового колективу Сумського державного університету:

 1. Лєонов Сергій Вячеславович  ‑ д.е.н., професор, заступник директора з науки та бізнес процесів
 2. Дудченко Вікторія Юріївна  ‑ к.е.н., доцент, заступник директора з навчальної роботи
 3. Люта Ольга Василівна ‑ к.е.н., доцент, заступник директора з методичної роботи
 4. Бойко Антон Олександрович  ‑ к.е.н., заступник директора з міжнародної діяльності
 5. Вербицький Валентин Вікторович  ‑ заступник директора зі спортивної роботи
 6. Савченко Тарас Григорович  ‑ д.е.н., доцент, заступник директора з інформатизації, e-learning, дистаційної та заочної форми навчання
 7. Скорба Олег Анатолійович  ‑ к.е.н., доцент, заступник директора з профорієнтації
 8. Семененко Тетяна Олексіївна ‑ к.е.н., доцент, заступник директора з інформаційної роботи та медіа технологій
 9. Леганьков Ігор Вікторович ‑ заступник директора з військово-патріотичної підготовки
 10. Ярова Алла Григорівна ‑ заступник директора з виховної роботи та гуртожитків
 11. Петрушенко Юрій Миколайович  ‑ к.е.н., професор, професор кафедри міжнародної економіки
 12. Рекуненко Ігор Іванович  ‑ д.е.н., професор, професор кафедри фінансів
 1. СЛУХАЛИ: В.о. директора ННІ БТ «УАБС» СумДУ Д’яконову І. І. з доповіддю про необхідність обрання виборних представників до складу вченої ради Сумського державного університету згідно квот, визначених рішенням спільного засідання вчених рад Сумського державного університету та Української академії банківської справи.
  Виноситься пропозиція щодо виборних представників:
 1. Лєонов Сергій Вячеславович
 2. Балацький Євгеній Олегович
 3. Гнаповська Людмила Вадимівна
 4. Кривенко Лариса Володимирівна
 5. Кузьменко Ольга Віталіївна
 6. Пилипей Леонід Петрович
 7. Петрушенко Юрій Миколайович
 8. Савченко Тарас Григорович
 9. Школьник Інна Олександрівна

Результати відкритого голосування:
ЗА – 111;
ПРОТИ – 0;
УТРИМАЛИСЬ – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити виборних представників до складу вченої ради Сумського державного університету:

 1. Лєонов Сергій Вячеславович  ‑ д.е.н., професор, заступник директора з науки та бізнес процесів
 2. Балацький Євген Олегович  ‑ д.е.н., доцент, завідувач кафедри  кафедри управління та фінансово-економічної безпеки
 3. Гнаповська Людмила Вадимівна ‑ к.філолог.н., доцент, завідувач кафедри кафедри іноземних мов
 4. Кривенко Лариса Володимирівна ‑ д.е.н., професор, завідувач кафедри  кафедри теоретичної і прикладної економіки
 5. Кузьменко Ольга Віталіївна ‑ к.е.н., доцент, завідувач кафедри кафедри економічної кібернетики
 6. Пилипей Леонід Петрович  ‑ д.н.з фіз.виховання та спорту, професор, завідувач кафедри кафедри фізичного виховання
 7. Петрушенко Юрій Миколайович  ‑ к.е.н., професор, професор кафедри міжнародної економіки
 8. Савченко Тарас Григорович  ‑ д.е.н., доцент, заступник директора з інформатизації, e-learning, дистаційної та заочної форми навчання
 9. Школьник Інна Олександрівна ‑ д.е.н., професор, завідувач кафедри  кафедри банківської справи

 

Голова Конференції                                                                 Т. Г. Савченко  

Секретар Конференції                                                            О. В. Крухмаль