За посадами:

 

 1. Д’яконова Ірина Іванівна д.е.н., професор, директор ННІ БТ «УАБС»
 2. Бєлова Інна Валеріївна д.е.н., професор, заступник директора з науки та бізнес-процесів
 3. Вербицький Валентин Вікторович заступник директора зі спортивної роботи
 4. Дудченко Вікторія Юріївна к.е.н., доцент, заступник директора з навчальної роботи
 5. Крухмаль Олена Валентинівна к.е.н., доцент, заступник директора з методичної роботи, з питань практико-орієнтованої підготовки студентів та інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів
 6. Леганьков Ігор Вікторович заступник директора з військово-патріотичної підготовки
 7. Семеног Андрій Юрійович к.е.н., доцент, заступник директора з інформаційної роботи та медіа технологій
 8. Синявська Ольга Олександрівна к.е.н., доцент, заступник директора з дистанційної та заочної форм навчання та з профорієнтаційної роботи
 9. Щербина Тетяна Володимирівна к.е.н., доцент, заступник директора з міжнародної діяльності
 10. Ярова Алла Григорівна к.філол.н., доцент, заступник директора з виховної роботи та гуртожитків
 11. Гнаповська Людмила Вадимівна к.філол.н., доцент, завідувач кафедри іноземних мов
 12. Кривенко Лариса Володимирівна д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки
 13. Кузьменко Ольга Віталіївна д.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики
 14. Петрушенко Юрій Миколайович д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин
 15. Савченко Тарас Григорович д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування
 16. Школьник Інна Олександрівна д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування
 17. Гриценко Олена Іванівна к.е.н., доцент, Голова бюро профспілки співробітників

 

Виборні представники:

 

 1. Єпіфанов Анатолій Олександрович д.е.н., професор, почесний ректор “УАБС”
 2. Рекуненко Ігор Іванович д.е.н., професор кафедри фінансів банківської справи та страхування
 3. Биченко Діана Олександрівна голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ННІБТ “УАБС”, студентка гр. МЕ.м-81а
 4. Зеніков Даніїл Андрійович студентський директор, студент гр. МЕ-61а
 5. Йотка Ірина Володимирівна голова бюро профспілки студентів, студентка гр. ОП-71а
 6. Соловей Інна Володимирівна заступник студентського директора з наукової роботи, студентка гр. ФС-61а