Інститут активно розвиває партнерські відносини із профільними закордонними навчальними закладами, фінансово-кредитними установами та освітніми організаціями: