Основний стратегічний принцип міжнародної діяльності інституту – інтернаціоналізація її освітньої та наукової сфер як основа для інтеграції у міжнародний освітній простір. Для досягнення цієї мети в інституті проводиться робота за такими основними напрямками:

  • встановлення та зміцнення партнерських відносин з іноземними вищими навчальними закладами;
  • організація академічних обмінів;
  • залучення іноземних лекторів до викладання інституті та направлення викладачів інституту для читання лекцій в вузах-партнерах;
  • участь в програмах студентських обмінів;
  • пошук місць стажувань для студентів і викладачів інституту за кордоном;
  • спільна із закордонними вузами-партнерами розробка навчальних планів і програм узгоджених з вимогами болонської конвенції і орієнтованих на входження до Зони європейських наукових досліджень, Зони європейської вищої освіти;
  • спільне виконання наукових проектів, грантів;
  • спільна підготовка наукових статей і монографій;
  • участь в міжнародних наукових конференціях;
  • надання освітніх послуг іноземним громадянам.

Запрошуємо до діалогу та співробітництва за всіма зазначеними напрямками!