Питання до обговорення Термін Доповідач
1. 1. Аналіз результатів перевірки готовності кафедр ННІБТ «УАБС» до навчального року.

2. Методичне забезпечення виконання курсових і дипломних робіт студентами всіх спеціальностей інституту.

3. Необхідність та перспективи відкриття нових спеціальностей (спеціалізацій) кафедрами інституту.

Жовтень 2016

Пахненко О.М.
Гордієнко В.П.

Пахненко О.М.

Завідувачі кафедр

2. 1. Особливості організації освітнього процесу та формування навчальних планів денної і заочної форм навчання у 2017-2018 навч. році.

2. Аналіз організації самостійної роботи студентів.

3. Обговорення результатів анкетування студентів з питань якості організації освітнього процесу.

Січень 2017

Пахненко О.М.

Гордієнко В.П.

Д’яконова І.І.

Дудченко В.Ю.

3. 1. Аналіз змісту та якості наповнення навчальних дисциплін, їх відповідності вимогам до підготовки фахівців.

2. Заходи щодо підвищення мотивації студентів до навчання.

3. Стан впровадження інноваційних технологій навчання, в тому числі e-learning, в навчальний процес.

4. Аналіз організації використання активних форм навчання студентів.

Квітень 2017

Завідувачі кафедр

Д’яконова І.І.

Пахненко О.М.

Завідувачі кафедр

4. 1. Аналіз результатів роботи Ради з якості інституту у 2016-2017 навч. році.

2. План роботи Ради з якості інституту на 2017-2018 навч. рік.

Червень 2017  Пахненко О.М.

Гордієнко В.П.