Напрями

Основний стратегічний принцип міжнародної діяльності інституту – інтернаціоналізація її освітньої та наукової сфер як основа для інтеграції у міжнародний освітній простір. Для досягнення цієї мети в інституті проводиться робота за такими основними напрямками: ...

Академічна мобільність

Назва програми Де? Для кого? Кінцевий термін подачі заявки Літня школа «Viadrinicum BorderLab Summer School 2017»  Німеччина для студентів та аспірантів будь-яких напрямків підготовки  31 травня 2017 Internship Programme of German Busine...

Наші партнери

Успішне партнерство інституту із профільними закордонними навчальними закладами, фінансово-кредитними установами та освітніми організаціями є запорукою наближення навчального процесу інституту до міжнародних освітніх стандартів, як основи для інтеграції її освітнь...

Наші партнери за кордоном

Інститут активно розвиває партнерські відносини із профільними закордонними навчальними закладами, фінансово-кредитними установами та освітніми організаціями: АВСТРІЯ БІЛОРУСЬ ...

Наші вітчизняні партнери

[data-taxname="За кордоном"] { display: none; }

Збори трудового колективу

Протокол № 4 від 18.01.2019 Протокол № 3 від 19.01.2018 Протокол № 2 від 20.01.2017 Архівна інформація

Члени Зборів трудового колективу Навчально-наукового інституту бізнес-технологій “УАБС” СумДУ

№ Прізвище, ім’я, по-батькові Посада за посадою науково-педагогічні працівники 1. Д’яконова Ірина Іванівна  в.о. директора інституту 2. Лєонов Сергій Вячеславович заступник директора з науки та бізнес процесів ...

Рішення від 03 червня 2016 р.

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» ПРОТОКОЛ Зборів трудового колективу 3.06.2016                                                                     ...

Архівна інформація

ХIX Конференція трудового колективу, 14.05.2015 ПОРЯДОК ДЕННИЙ: Про вибори делегатів для участі у Першому Всеукраїнському з’їзді вищих навчальних закладів державної форми власності. Доповідач: проф. Школьник І.О. Х...

Вчена рада

Склад вченої ради навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС»  (наказ №0626-І від 08 листопада 2016) Архівна інформація

Склад вченої ради навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС»

За посадами:   Д’яконова Ірина Іванівна д.е.н., професор, директор ННІ БТ «УАБС» Бєлова Інна Валеріївна д.е.н., професор, заступник директора з науки та бізнес-процесів Вербицький Валентин Вікторович заступник директора зі спортивної роботи Дудче...

Рада із забезпечення якості

Рада із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ННІБТ «УАБС» створена наказом ректора Сумського державного університету №0526-І від 2 вересня 2016 р. Голова Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ННІБТ «УАБС» – з...

Персональний склад членів Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ННІБТ «УАБС»

Д'яконова Ірина Іванівна ‑ д.е.н., професор, директор інституту; Бєлова Інна Валеріївна  ‑ д.е.н., доцент, заступник директора інституту з наукової роботи та бізнес-процесів;  Синявська Ольга Олександрівна ‑ к.е.н., старший викладач, заступни...

План роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ННІБТ «УАБС» на 2016-2017 н.р.

№ Питання до обговорення Термін Доповідач 1. 1. Аналіз результатів перевірки готовності кафедр ННІБТ «УАБС» до навчального року. 2. Методичне забезпечення виконання курсових і дипломних робіт студентами всіх спеціальностей інституту. 3...

Конкурсна комісія

Склад конкурсної комісії Навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» Д’яконова Ірина Іванівна д.е.н., професор, директор ННІ БТ «УАБС» Бєлова Інна Валеріївна д.е.н., професор, заступник директора з науки та бізнес-процесів Дудченко ...

Стипендіальна комісія

Склад стипендіальної комісії Навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» Голова комісії: Дудченко Вікторія Юріївна к.е.н., доцент, заступник директора з навчальної роботи Члени комісії: Боднарук В.В. – фахівець Деканату ННІ БТ «...