Навчання в інституті бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету здійснюється за такими освітніми програмами:

  • «Банківська справа»;
  • «Фінанси»;
  • «Облік та оподаткування»;
  • «Міжнародний бізнес»;
  • «Міжнародна торгівля та логістичні послуги»;
  • «Економічна кібернетика»;
  • «Бізнес-аналітика».

Крім того, в інституті готують докторів філософії за освітніми програмами «Облік та оподаткування»,  «Фінансове посередництво», «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» та «Міжнародне бізнес-адміністрування та бізнес-аналітика». До того ж, програми «Міжнародна торгівля та логістичні послуги», «Бізнес-аналітика» та «Міжнародне бізнес-адміністрування та бізнес-аналітика» є повністю англомовними.

За денною формою навчається майже 900 студентів. 200 студентів здобувають освіту за заочною та дистанційною формами навчання. Студенти денної форми навчання мають можливість здобути паралельну освіту в галузях права та інформаційних технологій, а також  проходити військову підготовку з присвоєнням звання офіцера запасу. Всі студенти інституту отримують додатки до дипломів європейського зразка.

Студенти беруть активну участь у різноманітних предметних олімпіадах державного рівня (фінанси і кредит, банківська справа, страхова справа, інвестування, фінансовий менеджмент, державні фінанси, фінанси, інформатика, економічна кібернетика, вища математика, статистика, бухгалтерський облік та багато інших), демонструючи відмінні результати.

Крім того, студенти є активними учасниками таких конкурсів, як: загальнонаціональний конкурс стипендіальної програми «Завтра.UA», всеукраїнський конкурс з інвестиційних досліджень CFA Society Ukraine, міжнародний конкурс з інвестиційних досліджень CFA Institute Research Challenge, Всеукраїнський конкурс бізнес-кейсів CIMA Ukraine Business Challenge, Конкурс наукових робіт S.A.S. Україна та ін.

Найкращі студенти одержують іменні стипендії Президента України, Кабінету Міністрів України, голови Сумської обласної державної адміністрації, є переможцями конкурсу стипендіальної програми «Завтра.UA» та ін. Не менш успішними є студенти і в галузі спорту. Так, студентами та випускниками інституту є Семеренко Віта – майстер спорту України з біатлону, нагороджена як краща спортсменка України за версією Національного олімпійського комітету України (НОК); Гуцол Євген – майстер спорту міжнародного класу, встановив Національний рекорд України в естафеті 4х400 м у приміщенні в 2014 році; Родіонова Поліна – майстер спорту міжнародного класу зі стрільби з лука, неодноразова переможниця чемпіонатів та Кубків України, міжнародних та всесвітніх змагань; та багато інших.

Випускники інституту займають місця провідних фахівців та керівників банківських, фінансових, страхових компаній, працюють у податкових органах і консалтингових фірмах, IT компаніях, є професорами вищих навчальних закладів України та зарубіжних країн.

Професорсько-викладацький склад інституту бізнес-технологій «УАБС» є командою справжніх професіоналів. Серед викладачів інституту більше 20 докторів наук і професорів, є лауреати стипендій та премій Президента та Кабінету Міністрів України.

Загалом, у науковому напрямі, інститут бізнес-технологій «УАБС» продовжує  розвивати наукові школи, започатковані Українською академією банківської справи Національного банку України.

На сьогоднішній день інститут активно здійснює наукову діяльність у нових для нього напрямах. Так, у 2017 році, вперше в своїй історії отримано держбюджетне фінансування: п’ять науково-дослідних робіт кафедр ННІ БТ «УАБС» одержали перемогу у конкурсі Міністерства освіти і науки України.

Кожного дня викладачі інституту нарощують публікаційну активність та мають значні досягнення в цьому напрямі. Так, статті професора кафедри міжнародної економіки Олексія Леонідовича Пластуна стабільно потрапляють до списку найбільш популярних в авторитетній базі наукових праць SRN, яка містить більше 730000 електронних версій наукових праць із усього світу, зареєстровано понад 330000 авторів. Олексій Пластунодин з найпопулярніших авторів SSRN (роботи завантажені більше 1500 разів).

Інститутом бізнес-технологій «УАБС» засновано наукові видання «Journal of SocioEconomic Challenges» та «Financial Markets, Institutions and Risks», які є міжнародними та мають афіляцію у провідних наукометричних базах даних, таких як «Google Scholar», «Directory of open access scholarly resources», «Econbiz» та інших.

Значну увагу вчені інституту приділяють міжнародній співпраці. Викладачі, аспіранти та студенти беруть участь у міжнародних проектах, стажуваннях, є запрошеними лекторами вишів Європи. Також, кафедри інституту бізнес-технологій «УАБС» нарощують обсяги активних міжнародних партнерств. Загалом, інститут має близько 50 зарубіжних партнерів, серед останніх укладено договори з Інститутом міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів DVV International (Німеччина) та Університетом економіки в Бидгощі (Польща)

Щорічно студенти та викладачі інституту бізнес-технологій «УАБС» беруть участь у семінарах Вищої школи Бундесбанку (Німеччина), присвячених питанням функціонування та розвитку банківської сфери Європи. Кафедра міжнародної економіки має спільні наукові проекти з Університетом Неаполя (Італія), Університетом Ліннеус (Швеція), Федеральними Резервними банками м. Атланта та м. Сент-Луїс (США), Лондонською школою економіки (Великобританія) та ін.

Інноваційні форми та методи забезпечення освітнього процесу  базуються, зокрема, на досвіді практичної роботи професора кафедри міжнародної економіки, директора інституту бізнес-технологій «УАБС», доктора економічних наук  Ірини Іванівни Д’яконової у відділі трастових операції Deutsche Bank AG, (м. Дюсельдорф, Німеччина) та на посаді начальника відділу міжнародних досліджень Департаменту економічного аналізу, досліджень та прогнозування центрального апарату Національного банку України. За її сприяння у кооперації з викладачами кафедри економічної кібернетики на базі ННІ БТ «УАБС» відкрито ліцензований клас із підготовки за технологіями SAS, найбільшої глобальної приватної IT компанії США. В 2017 році Ірина Іванівна як учасник і лектор взяла участь у семінарі «Фінансова освіта», що відбувся на базі Об’єднаного віденського інституту Міжнародного валютного фонду.

Доктори економічних наук І.І. Д’яконова, Ф.О. Журавка, О.М. Костюк представляли інститут у Міжнародному науково-дослідному проекті «Анти-кризові реформи банківського регулювання», учасниками якого були відомі у світі фахівці з банківського регулювання з США, Великобританії, Німеччини.

Учені інституту є учасниками грантових програм DAAD (Німеччина), освітніх програм Жана Моне, Erasmus+ (Італія), беруть участь у програмах академічної мобільності в Банківському Інституті «Вища школа» (Чехія), академічних обмінів імені Фулбрайта, проходять стажування у межах програми ITEC (Індія), також беруть участь у міжнародних програмах Польщі, Швеції, Вірменії, Японії, Фінляндії та багато інших.

У травні 2016 року професор кафедри міжнародної економіки, доктор економічних наук О. М. Костюк виступив співголовою міжнародної конференції «Past and Future of Corporate Governance: Practices, Reforms and Regulations», проведеної на базі Roma Tre University в м. Рим, Італія. Також у листопаді минулого року вчений виступив співголовою міжнародного круглого столу «Corporate Accountability: Major Actors, Innovative Instruments and Performance», проведеного на базі ISTEC Paris в м. Париж, Франція.

У вересні-жовтні 2017 року в СумДУ реалізовано інформаційно-освітній проект «Академічна культура та принципи доброчесності в СумДУ». Мікро-грант в сумі 12000 грн був отриманий  в рамках «Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP». Проект фінансується Американськими радами з міжнародної освіти за підтримки Посольства США в Україні у партнерстві з Міністерством освіти і науки України.

Студенти інституту бізнес-технологій «УАБС» є не менш активними у напряму міжнародної співпраці. Так, ними, яка на основі договорів інституту, так і за власним бажанням, здійснюється навчання, стажування та проходження практики за кордоном у провідних економічних ВНЗ Європи, таких як Вища школа банкова (Польща), Bankovní institut vysoká škola (Чехія), Університет Фоджа (Італія) та ін.

На базі інституту бізнес-технологій «УАБС» діють навчально-наукові центри різного спрямування. Науково-навчальний центр бізнес-аналітики (керівник д.е.н., доц. Кузьменко О.В.) проводить курси «Аналіз, моделювання та прогнозування з використанням технологій SAS» та курси ментальної арифметики для дітей «Абакус». Центр з консультаційної підтримки і облікового супроводження соціальних ініціатив та бізнесу (керівник д.е.н., проф. Савченко Т.Г.) є організатором семінарів «Оновлена податкова звітність та інші фіскальні виклики 2017 року», «Заробітна плата: особливості нарахування та виплати в 2017 році», курсів «Основи обліку та підприємства» та курсів фірми «1С: Україна». Завідувач кафедри міжнародної економіки, доктор економічних наук Петрушенко Ю.М. є засновником у м. Суми Центру освіти дорослих «Education for Life». Центр створено у 2016 році за сприяння Інституту міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів (DVV International). Тут відбуваються публічні лекції з громадянської освіти, театральні та фотостудії, тренінги з фінансової та інформаційної грамотності, школа громадянської урбаністики, школа соціального підприємництва та інші освітні ініціативи, доступні для жителів обласного центру. Центр професійного розвитку та мовної освіти «Academia»  кафедри іноземних мов ННІБТ «УАБС» СумДУ» впроваджує інноваційні проекти для викладачів ВНЗ та вчителів шкіл, а також низку профорієнтаційних та культурно-просвітницьких проектів для школярів, а саме «Школа професійного розвитку для вчителів та викладачів іноземних мов «Insights into Foreign Language Learning, Teaching & Assessment: Streamlining Practices» та літній англомовний табір для школярів «Світ на долоні».

Значний вклад у реалізацію програми реформування системи викладання та оцінювання іноземних мов спеціального вжитку у вищій школі України здійснює кафедра іноземних мов інституту бізнес-технологій «УАБС». Завдяки участі завідувача кафедри, доц., к. ф. н, Гнаповської Людмили Вадимівни у проекті «Assessment in ELT», який проводився Британською Радою в Україні за сприяння Міністерства освіти і науки України, європейські стандарти та підходи до оцінювання навчального прогресу студентів та рівня володіння ними іноземною мовою стали реаліями повсякденного професійного життя інституту. Значним є внесок у цю справу доцента кафедри к. п. н.  Ходцевої Алли Олександрівни, яка взяла участь у низці тренінгів та майстер-класів провідних українських та зарубіжних фахівців з питань методології навчання та оцінювання  англійської мови для професійного спілкування. Результатом кропіткої праці учасників, координованого Британською Радою в Україні проекту, став програмний документ – рекомендована Міністерством освіти і науки України для вищих навчальних закладів немовного профілю «Національна програма з англійської мови для професійного спілкування», яка є провідником у «Загальноєвропейськиі рекомендації з мовної освіти».

Інститут бізнес-технологій «УАБС» – сучасний навчальний заклад, який динамічно розвивається та має грандіозні плани на найближче майбутнє: відкриття нової PhD-програми з «Міжнародних економічних відносин», продовження реалізації стратегії входження наукових журналів до бази даних Scopus, приєднання до проекту Британської ради в Україні «Англійська для університетів», розробка та впровадження нових дистанційних курсів та багато іншого.

Ми змінилися, щоб ви змінювали світ!