Студентка УАБС серед переможців у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Статистика»

Студенти академії, що навчаються за напрямом підготовки «Облік і аудит» –Шапаренко Аліна та Харченко Ірина брали участь у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Статистика». Аліна Шапаренко посіла ІІІ місце.

29-31 березня 2016 року в Національній академії статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Статистика». УАБС на цій олімпіаді представляли студенти бакалаврату за напрямом підготовки «Облік і аудит» Шапаренко Аліна (академічна група ОА 22) та Харченко Ірина (академічна група ОА 33).

У олімпіаді взяли участь понад 50 учасників, що представляли різні регіони України, яким протягом 3 годин було запропоновано визначити ключове слово, розгадавши кросворд на 12 термінів і понять, та виконати розрахункову частину з 3 завдань з використання статистичної методології, зокрема, виявити основну тенденцію зміни середньомісячної заробітної плати штатних працівників в Україні у 2012-2014 рр. шляхом згладжування рівнів ряду динаміки за допомогою ступінчастої і ковзної середніх та визначити середні значення абсолютного приросту й темпів приросту показника; використовуючи механічний спосіб відбору сформувати 10,0% механічну вибірку, визначити граничні похибки вибірки для середньої і частки, а також межі їх довірчого інтервалу для пропозиції щодо продажу квартир на ринку нерухомості; на основі результатів опитування за допомогою коефіцієнта взаємної спряженості Пірсона оцінити взаємозв’язок між ознаками та його істотність для відповідного значення квантиля.

Студенти УАБС Шапаренко Аліна та Харченко Ірина гідно впоралися з виконанням конкурсних завдань у порівнянні зі студентами з інших вищих навчальних закладів, переважна більшість яких навчаються за напрямом підготовки «Прикладна статистика». Шапаренко Аліна посіла ІІІ місце , а Харченко Ірина була нагороджена згідно рейтингу Грамотою.

Доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Ольга Іванівна Кремень брала участь у проведення олімпіади, що дозволило обмінятися досвідом викладання навчальної дисципліни «Статистика» з викладачами інших вищих навчальних закладів, зокрема порівняти практику проведення лекційних, практичних занять, формування комплексу завдань самостійної роботи і контролю знань студентів, проведення ділових ігор та тренінгів.

Досвід участі в олімпіаді дозволить продовжити удосконалення навчально-методичного забезпечення викладання навчальної дисципліни «Статистика» та поглибити наукові розробки з проблем теорії і практики не тільки у сфері теорії статистики, а й соціально-економічної та інших галузевих статистик, а також можуть бути використані при підготовці студентів академії до ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Статистика» у наступному навчальному році.

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту УАБС висловлює вдячність за бездоганну організацію та умови проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Статистика» ректорату та кафедрі статистики економіко-статистичного факультету Національної академії статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України.

310316_small

Інформацію підготувала

доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

О. І. Кремень,