У рамках діяльності студентського самоврядування в академії функціонує науковий сектор ініціативної молоді, метою діяльності якого є сприяння розвитку та реалізації наукових інтересів студентів, їх творчих здібностей, активізація навчально-пізнавальної
діяльності. Системний підхід щодо організації науково-дослідної роботи студентів реалізується через науково-дослідні гуртки й лабораторії, що функціонують на кафедрах академії.

Студентська наука економічного профілю знаходить свою реалізацію на щорічній науково-практичній конференції студентів “Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи країни: погляд у майбутнє”.

У вересні 2011 року в УАБС засновано електронне наукове видання “Молодіжний науковий вісник Української академії банківської справи Національного банку України”. Періодичність виходу вісника
– двічі на рік. У віснику публікуються результати наукових досліджень студентів, магістрантів, а також учнів загальноосвітніх шкіл – членів Малої академії наук України.

Студенти академії демонструють свої досягнення й за межами академії, беруть участь у наукових конференціях,конкурсах і олімпіадах.

Інформація про досягнення студентів тут .