Студентська наука

Студентська наука

У рамках діяльності студентського самоврядування в академії функціонує науковий сектор ініціативної молоді, метою діяльності якого є сприяння розвитку та реалізації наукових інтересів студентів, їх творчих здібностей, активізація навчально-пізнавальної діяльності....

Наукові гуртки

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування: "Проблеми реформування фінансово-кредитної системи", керівник - к.е.н., доцент Журавка О.С. Кафедра міжнародної економіки: "Прогнозування цін на міжнародних фінансових ринках", керівник - ...

Захист дисертаційних робіт викладачами інституту в інших установах

Кузьменко Ольга Віталіївна Івашова Ірина Петрівна Дмитрієв Євген Євгенович Ткаченко Анатолій Олександрович Боярко Ірина Миколаївна Вахнюк Сергій Валерійович Гончаренко Тетяна Петрівна Гончарова Маргарита Леонідівна Завальная Жанна Вікторі...

Спеціалізована вчена рада

У 2016 році пройшла переатестацію терміном на три роки спеціалізована вчена рада Д 55.051.06 із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Голова спецради  – д.е.н., професор, професор к...
Конференції

Конференції

Щорічно в навчально-науковому інституті бізнес-технологій "УАБС" проводяться науково-практичні конференції, які вже стали традиційними. Архів конференцій: ...