Додатковий прийом за заочною та дистанційною формами навчання на старші курси на основі ОКР «молодший спеціаліст» та за освітнім ступенем «магістр»

Сумський державний університет з 1 по 23 жовтня 2019 р. оголошує додатковий прийом за заочною та дистанційною формами навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» для вступу на старші курси за освітнім ступенем «бакалавр» та для вступу за освітнім ступенем «магістр» виключно за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Заяви та документи приймаються у приміщенні приймальної комісії (кімната Ц 339).

На старші курси на основі ОКР «молодший спеціаліст» за освітнім ступенем «бакалавр» за наступними спеціальностями.