Підвищення рівня фінансової грамотності населення, а особливо молодого покоління українців, необхідне для формування раціональних споживачів фінансових послуг, які здатні керувати особистими фінансами та поводити себе відповідально у питаннях, що стосуються грошей, фінансів та кредиту. Формування нового економічного грамотного образу мислення, розвиток навичок, компетентностей та культури раціональної фінансової поведінки сприятиме забезпеченню стабільності фінансового сектора та економіки України в цілому.

Можливості досягнення цих цілей викладачі кафедри фінансів, банківської справи та страхування Пахненко О.М., Бричко М.М. та Семеног А.Ю. вбачають у впровадженні програм підвищення фінансової грамотності, виданні навчальних посібників та організації онлайн навчання з основ фінансової грамотності. Першим кроком у реалізації цих завдань стала публікація навчального наочного посібника «Ілюстрований посібник із фінансової грамотності для школярів» та розробка он-лайн курсу “Фінансова грамотність для школярів“.

Видання містить шість базових навчальних тем: «Гроші, фінанси і кредит», «Особисті фінанси», «Податки», «Державні фінанси», «Страхування» та «Цінні папери і фондова біржа». Навчальний матеріал у розрізі кожної теми супроводжується цікавою інформацією та фактами з історії і сучасного розвитку грошей, фінансів і кредиту, практичними завданнями для самостійної роботи, з використанням ігрових методів навчання (кросвордів, ребусів, тощо).