VIII Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України” (10-11 листопада 2005 року)

В Українській академії банківської справи Національного банку України 10-11 листопада 2005 р. пройшла VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України”.

Метою цьогорічної  конференції було проведення фахового обговорення ключових питань сучасного стану банківської та фінансово-кредитної систем, виявлення та вирішення тенденцій і проблем їх розвитку, розробка рекомендацій і пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності та вдосконалення правового забезпечення банківської системи в контексті розвитку економіки України.

Конференцією вирішувалися завдання сприяти суспільній фаховій дискусії стосовно ключових питань ефективної реалізації політики у сфері банківських та грошово-кредитних відносин, проаналізувати сучасний стан розвитку банківської системи України, дослідити роль банківського сектора в системі економічних відносин України та його вплив на розвиток економіки держави.

За підсумками роботи конференції розроблені рекомендації щодо прийняття правових, економічних та управлінських рішень з метою підвищення ефективності діяльності банківської системи в контексті розвитку економіки України    (детальніше).

В роботі УІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України” прийняли участь понад 170 чоловік, в тому числі фахівці Національного банку України, провідних банків України, наукових та аналітичних установ, вищих навчальних закладів Києва, Харкова, Дніпропетровська, Львова, Донецька, Севастополя, Сімферополя, Тернополя, Черкас, Полтави, Сум, а також з  Росії та з Великої Британії.

На пленарному і секційних засіданнях виступили з доповідями і взяли участь в обговоренні 135 науковців і фахівців-практиків, серед них академік НАНУ, 26 докторів наук, професорів.

Тематично роботу конференції було зосереджено на таких основних напрямах:

  • Сучасний стан та перспективи розвитку банківської системи в контексті економічного розвитку держави,
  • Банківський менеджмент,
  • Проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин та банківської діяльності в Україні,
  • Інформаційне забезпечення і математичне моделювання фінансово-кредитних установ.

Відкриваючи конференцію, голова оргкомітету, ректор Української академії банківської справи НБУ, доктор економічних наук, професор Анатолій Олександрович Єпіфанов відзначив, що цьогорічна конференція відбувається напередодні десятиріччя створення академії – нового сучасного вищого навчального закладу Національного банку України. За цей період академією зроблений чималий внесок не лише у підготовку кваліфікованих фахівців для фінансово-кредитної системи України, а і в наукові дослідження у сфері банківської діяльності   (детальніше…)

MegaAdminUabsSSuSite