VII Міжнародна науково-практична конференція “Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика” (24-25 травня 2012 року). (“International banking competition: theory and practices” – May 24, 2012).

ДВНЗ “УАБС НБУ”
Суми, 24-25 травня 2012 року

24-25 травня 2012 року на базі Державного вищого навчального закладу “Української академії банківської справи Національного банку України” відбулася VII міжнародна науково-практична конференція під назвою “Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика”. Конференція була проведена з ініціативи Анатолія Олександровича Єпіфанова, професора, ректора ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, головного редактора журналу “Банки та банківські системи” (Banks and Bank Systems); Сергія Миколайовича Козьменко, професора, проректора ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, головного редактора журналу “Investment Management and Financial Innovations”; Олександра Миколайовича Костюка, професора ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” та Вищої школи економіки Ханкен (Фінляндія), головного редактора журналів “Corporate Ownership and Control”, “Journal of Governance and Regulation”. Співорганізаторами конференції виступали Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний банк України, ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, ТОВ “Virtus InterPress”, ТОВ Консалтингово-видавнича компанія “Ділові перспективи”, Видавничо-торговий дім “Університетська книга”.

У перший день VII міжнародної науково-практичної конференції відбулися пленарне засідання та робота в чотирьох англомовних та одній україномовній тематичних секціях. На конференції було представлено близько 40 доповідей. Учасники конференції представляли біля 30 навчальних закладів та інститутів України, Російської Федерації, Японії, США, Великобританії, Німеччини, Австрії, Франції, Італії, Іспанії, Угорщини, Швейцарії, Греції, Польщі, Португалії, Південної Африки тощо. Робота VII міжнародної науково-практичної конференції “Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика” відбувалася у формі пленарного засідання та засідання наукових секцій, які пройшли на високому науково-теоретичному і прикладному рівнях, в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням вітчизняних та зарубіжних науковців, представників регулятивних органів та міжнародних компаній.

Відкрив пленарне засідання професор, ректор ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” Анатолій Олександрович Єпіфанов, який привітав присутніх з початком конференції, побажав успіхів та творчих здобутків. Анатолій Олександрович зазначив, що проведення таких наукових заходів в масштабах світу, держав та їх регіонів є вкрай важливим завданням, це дасть змогу шукати нові шляхи розвитку світової економіки, спільними зусиллями вирішувати нагальні питання соціально-економічного розвитку, реалізувати потенціал наукових розробок вітчизняних та зарубіжних вчених. З привітальними словами до учасників конференції на пленарному засіданні також звернулися професор, проректор ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” Сергій Миколайович Козьменко та професор ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” (Україна), Олександр Миколайович Костюк.


З доповідями на пленарному засіданні виступили:

  • Хорст Льочель, професор Франкфуртської школи фінансів та управління, директор німецького Центру банківської справи та фінансів, Китайсько-європейської міжнародної бізнес-школи, голова Шанхайського Інституту міжнародного банківської справи та фінансів, Німеччина. У своїй доповіді “Висока рентабельність великих китайських банків” він, зокрема, зауважив, що диверсифікація бізнесу може забезпечити вихід з “пастки рентабельності” в ході скорочення маржі і високих витрат на персонал.
  • Рікардо Химено, професор, Банк Іспанії, Іспанія. Свою доповідь він присвятив питанням вимірникам ліквідності в банках. У висновках до своєї роботи, Рікардо Хімено запропонував використовувати модель Свенссона модифіковану за ризиком ліквідності.
  • Марко Венторуццо, професор, заступник директора Центра банківського регулювання університету Бокконі, Італія, презентував доповідь на тему “Розширення прав акціонерів у процесі виборів директорів: еволюція рішень”.
  • Іво Пеццуто, професор Швейцарського центру управління Університету м. Цуг (Швейцарія) та католицького університету Сакро дель Коре, школи Пало-Альто, Мілан (Італія). Тема доповіді: “Чудеса фінансового інжинірингу або токсичних фінансів? Генезис американської іпотечної кредитної кризи та її вплив на світові фінансові ринки і реальну економіку”.
  • Стефан Хорнінг, професор Університету прикладних наук кафедри міжнародних бізнес дисциплін (Австрія). Проблематика доповіді направлена на пошук винуватця Європейської (боргової) кризи: Німеччина чи Греція?

Після пленарного засідання робота конференції була розподілена на 5 секцій чотири з яких були англомовні і одна україномовна.

Перша секція “Корпоративне управління в банках та фінансових установах” відбувалася під головуванням наукового комітету у складі професора Костюка Олександра Миколайовича та професора Марко Венторуццо.

В рамках секції були заслухані та обговорені доповіді Розани Бубіко та Барбари Монди (Політехнічний університет Мілану, Італія), Кімі Харади (Вища школа міжнародного обліку, Університет Чоу, Японія), Паоли Феретті та Алесадри Ріголіні (Університет Пізи, Італія), та представників школи корпоративного управління Академії – аспірантів Говоруна Дмитра, Мозгового Ярослава, Бричко Марини та Лапіної Юлії, дослідження яких були виконані у співавторстві з професорами Козьменко Сергієм Миколайовичем, Костюком Олександром Миколайовичем та Леоновим Сергієм В’ячеславовичем.

Доповіді були присвячені дослідженню впливу корпоративного управління на ринкову вартість фінансових установ в Італії, економічних причин та наслідків великих злиттів корпорацій у Японії, винагороді праці директорів та корпоративній соціальній відповідальності в банках у кризовий та посткризові періоди, взаємозв’язку роботи ради директорів та фінансових результатів діяльності банківських груп в Італії, вимірюванню ефективності корпоративного управління та розкриттю основ функціонування інвестиційного банкінгу у посткризову епоху.

Друга секція “Банківське регулювання та нагляд в умовах світової фінансової кризи” (Banking regulation and supervision in the context of the world financial crisis) розпочала свою роботу у великому конференц-залі бібліотеки ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” під голуванням завідувача кафедри менеджменту, д.е.н., професора Д’яконової Ірини Іванівни.

З доповідями, що викликали жвавий інтерес та глибоку дискусію, виступили Гордон Дж. Олександер (Університет штату Міннесота, США), Др. Левенте Ковач (Асоціація банків Угорщини, Угорщина), П’єрлуіджи Болонья (Банк Італії, Італія), Джанфранко Венто, Луїза Андерлоні (Міланський Університет, Італія), Ірина Дяконова (д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту, ДВНЗ “УАБС НБУ”) та Тетяна Щербина (к.е.н., старший викладач, ДВНЗ “УАБС НБУ”).

Доповіді учасників секції були направлені на дослідження Базельської угоди як базису для регулювання системних ризиків банківської системи; головних факторів, що обумовлюють необхідність запровадження системи щоденних розрахунків в Угорщині, та проблем, які із цим пов’язані; ролі структури депозитів у банкрутстві комерційних банків під час фінансової кризи в США; залежності між рівнем ризику та залученням капіталу для банківської системи, завдяки більш точним методам оцінки кредитного ризику; вивчення фондів національного добробуту, як нового важливого різновиду інституційних інвесторів, що виникли протягом фінансової кризи; порівняння системи банківського регулювання, що сформувалися у розвинених країнах та країнах, які розвиваються, а також вивчення специфічних характеристик їх фінансових систем та історичного розвитку.

Третя паралельна секція конференції була присвячена функціонуванню фінансових ринків в кризу. Науковий комітет секції був представлений професором Рональдом Майнхардом (Університет Південної Африки) та професором Мо Вазірі (Каліфорнійській Університет Сан Бернандіно, США).

На секції були презентовані доповіді Маріо Страсбергера (Університет прикладних наук Ціттау-Гоерліца, Німеччина), Олексія Кузнєцова (Інститут світової економіки та міжнародних відносин Академії НАН України), Мо Вазірі (Каліфорнійській університет Сан Бернандіно, США), Козо Харімайя (Університет Рітсумейкан, Японія), Рональда Майнхарда (Університет Південної Африки), Олександра Кармінського (ДВНЗ Вища школа економіки, Росія) та Хассана Обейда (Європейська школа бізнесу, Париж, Франція).

Доповіді присвячені дослідженню вартості портфелів облігацій в кризу, асиметрії світових капітальних потоків, прогнозуванню дефолтів фінансових установ через використання мультиплікативних моделей, ролі зовнішніх індикаторів в кооперативних фінансових установах Японії, антикризовому управлінню в банках Сходу та західної Африки, мультиплікативним кредитним рейтинговим агентствам, впливу приватизації на функціонування Європейських компаній викликали жвавий інтерес серед учасників секції, в результаті чого доповідачам було адресовано багато питань, що спричинило конструктивну наукову дискусію.

У літературній вітальні наукової бібліотеки ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” у межах роботи VII Міжнародної науково-практичної конференції “Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика” відбулося засідання 4-ї секції “Грошово-кредитна політика та центральні банки: контури антикризової архітектури” (Monetary policy and central banking: outlining an anti-crisis architecture). До складу наукового комітету секції увійшли провідні науковці, що займаються окресленою проблематикою: Рікардо Хімено (Банк Іспанії) – голова; Стефан. О. Хорніг (Університет прикладних наук, Австрія), Кента Тойофуку (Університет Ніхон, Японія) – члени комітету.

З доповідями, що викликали жвавий інтерес та глибоку дискусію, виступили Вако Ватанабе (факультет бізнесу і комерції Університету Кейо, Японія), Кента Тойофуку (Університет Ніхон, Японія), Йохен Шанц (Банк Англії), Шахрам Таж (Університет Св. Томаса, США), Кандіда Ферейра (Дослідницька група школи економіки та менеджменту Технічного університету Лісабону, Португалія) та Франческо Джуліані (Університет м. Болонья, Італія).

Доповіді були присвячені актуальним питанням ефективності банківської діяльності в Азії, Туреччині, країнах Європейського Співтовариства, координації дій кредиторів у випадку банкрутства, калібруванню нормативів банківського капіталу та ліквідності, забезпеченню достатнього рівня ліквідності та платоспроможності у процесі використання кредитних свопів.

П’ята, україномовна секція конференції, присвячена питанням конкурентоспроможності банківської системи в контексті світової фінансового кризи, була очолена професором Яременко Олегом Леонідовичем, заступником керівника Експертно-аналітичного центру з питань грошово-кредитної політики Ради НБУ та професором Васильєвою Тетяною Анатоліївною, завідувачем кафедри банківської справи ДВНЗ «УАБС НБУ».

На секції були заслухані доповіді фахівців з Національного банку України, провідних вітчизняних економічних Вишів та дослідницьких інститутів.

Питання підняті на секції були присвячені дослідженню поведінкових фінансів та вибору інвестиційних переваг, світовому досвіду використання сезонно скоригованих показників грошово-кредитної статистики, особливостям оцінки банківського сектору в контексті національної оцінки ризиків легалізації, особливостям оцінки вальних резервів банківської ліквідності в сучасних умовах її регулювання, методу аналізу ієрархій як ефективного інструмента вирішення багатокритеріальних завдань банківської сфери, інтегрованій світності банків, управлінню операційним ризиком комерційних банків, відновленню банківської системи України, удосконаленню рейтингової оцінки банків України, циклічності кредитного ринку, структурі банківської системи України, оцінки ефективності діяльності банків, іноземному капіталу на вітчизняному інвестиційному ринку, прогнозній оцінці факторів формування чистого прибутку банку. Зазначені доповіді викликали значний інтерес в учасників секції, зважаючи на інтенсивне обговорення презентацій роботу секції було продовжено наступного дня.

Насичений день конференції закінчився прекрасною можливістю для учасників зібратися разом у неформальній атмосфері барбекю, спілкуватися з потенційними колегами та партнерами, обмінятися ідеями, а також продовжити дискусії розпочаті на конференції в стінах храму знань бібліотеці ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”.

Наступного дня, 25 травня, в рамках заходів VII міжнародної науково-практичної конференції були організовані відкриті лекції, прочитані закордонними експертами для студентів, аспірантів, викладачів та гостей Академії. Першу лекцію на тему «Сутність корпоративного управління в банках» провів професор Генрі Майнхард з Університету Південної Африки. Доктор Майнхард має багаторічний досвід роботи в банківських установах, Центральному банку Південної Африки, в області консультування рад директорів банків та топ-менеджерів фінансових компаній. Тому його лекція була наповнена цікавими прикладами з практики і викликала жвавий інтерес серед слухачів.

Паралельно з першою лекцією в іншому конференц-залі професор бізнес Адміністрування Центру менеджменту Швейцарії Іво Пецутто прочитав лекцію з бізнес стратегій та планування. Окрім академічної кар’єри професор Пецутто обіймав керуючі посади у кількох великих міжнародних компаніях та не полишає практику консультування менеджерів транснаціональних корпорацій, зважаючи на це, під час лекції він ділився зі слухачами своїм багаторічним досвідом у галузі управління.

Далі програма лекцій була продовжена виступом Габора Шоца з Банківської асоціації Угорщини, який представив фундаментальне дослідження з функціонування банківської системи Угорщини під час фінансової кризи та розказав про основні регулятивні заходи, що були вжиті для стабілізації банківської системи даної країни.

Друга частина програми відкритих лекцій була розпочата презентацією професора Вільяма Мегінсона з університету Оклахоми (США). Професор Мегінсон є всесвітньо відомим фахівцем у галузі корпоративних фінансів та управління, його дослідження були опубліковані у найбільш репутабельних наукових журналах світу і деякі з них входили до списку найбільш цитованих робіт з визначеної тематики. Деякі учасники зазначали, що сама присутність цього науковця на конференції вже свідчить про її дуже високий рівень. У своїй лекції американський фахівець представив результати дослідження присвяченого пошуку взаємозв’язку між структурою власності корпорацій та їх фінансовою стійкістю під час кризи. Представлена інформація дуже зацікавила слухачів, які адресували лектору велику кількість запитань.

Завершальним у програмі відкритих лекцій став виступ професора Мо Вазірі з Каліфорнійського університету Сан Бернандіно (США). У своїй лекції професор Вазірі представив слухачам універсальну методику оцінки цінних паперів в усьому світі. Лекція супроводжувалася одночасно і майстер-класом використання необхідного програмного забезпечення, що безперечно мало як теоретичну так і практичну цінність для аудиторії.

Феєричним завершенням плідного робочого дня та конференції в цілому стала гала-вечеря, влаштована організаторами в традиційному українському стилі з живими виступами бандуристів. В неформальній атмосфері учасники конференції продовжували обговорювати цікаві питання підняті під час конференції, налагоджували перспективні контакти, дякували організаторам за науковий захід такого високого рівня.

В цілому робота VII міжнародної науково-практичної конференції “Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика” була результативною і плідною. Після дискусій та обговорення доповідей і виступів, обміну досвідом, думками, здійсненого аналізу процесів, проблем та перспектив розвитку економіки, які характерні для сучасного стану функціонування та розвитку суспільства, надали можливість присутнім на VII міжнародній науково-практичній конференції “Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика” напрацювати та схвалити рекомендації, які можуть використовуватися з метою боротьби з наслідками криз у різних куточках світу. Представлені доповіді показали високий рівень досліджень вітчизняних науковців та готовність до співпраці з зарубіжними спеціалістами у сфері банківництва та регулювання.

Учасники відмітили своєчасність і актуальність тематики конференції, високий рівень організації, а оргкомітет – загальну зацікавленість. Організатори висловлюють щиру вдячність Національному банку України, ДНВЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, усім доповідачам та учасникам конференції.

Учасники цього міжнародно-наукового заходу не тільки фахово підвищили свою кваліфікацію, але й налагодили контакти та розширили співпрацю з колегами ВНЗ та інституцій інших держав. В результаті конференції організатори отримали багато позитивних коментарів, що стосуються процедури конференції, рівня організації, фундаментальності презентацій і важливості результатів конференції. Деякі з них наведені нижче.

“Було, безумовно, приємно бути присутнім на цій конференції і в Україні зокрема. Я особисто вважаю конференцію дуже інформативною та інтелектуально стимулюючою, і рекомендую всім подальших досягнень в галузі фінансів та банківської справи.”

Андреас Коутупіс, Університет Західної Греції, Греція

“Від імені Угорської банківської асоціації, університету Мішкольц і Угорської академії банківської справи, ми хотіли б подякувати за можливість бути тут, в Сумах на цій дуже цікавій конференції. Ми цінуємо великі зусилля Української академії банківської справи. Ми бажаємо вам всього найкращого в майбутньому, і ми сподіваємося побачити вас найближчим часом в Мішкольці!”

Професор Левенте Ковач, Генеральний секретар Угорської банківської асоціації, Угорщина
Габор Шоц, Угорська банківська асоціація, Угорщина

“Чудова конференція! Відмінна організація, дуже цікаві роботи та презентації і стимулюючі обговорення. Все було просто супер!”

Марко Венторуццо, професор, заступник директора Центра банківського регулювання університету Бокконі, Італія

MegaAdminUabsSSuSite