IX Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України” (9-10 листопада 2006 року)

9-10 листопада 2006 р. в Українській академії банківської справи Національного банку України відбулася IX Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України”.

Традиційно метою конференції стало фахове обговорення ключових питань сучасного стану банківської та фінансово-кредитної систем, виявлення та вирішення тенденцій і проблем їх розвитку, розробка рекомендацій і пропозицій щодо підвищення ефективності та вдосконалення правового забезпечення банківської системи в контексті розвитку економіки України.

За підсумками роботи конференції розроблені рекомендації щодо прийняття правових, економічних та управлінських рішень з метою підвищення ефективності діяльності банківської системи в контексті розвитку економіки України    (детальніше).

В роботі ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України“ взяли участь понад 160 осіб, в тому числі фахівці Національного банку України, провідних банків України, наукових та аналітичних установ, вищих навчальних закладів Києва, Харкова, Дніпропетровська, Львова, Донецька, Севастополя, Сімферополя, Одеси, Черкас, Полтави, Ніжина, Сум, науковці з Росії, Азербайджану та Польщі, а саме:

  • Банківська школа Познані – проректор, професор Зігмунд Пшибічин;  декан факультету в м. Хорцов Іоланта Сахарська-Таргош; начальник відділу міжнародних зв’язків Каторжна Маузер;
  • Азербайджанський державний економічний університет – доктор економічних наук, професор Салех Мамедали оглу Мамедов;
  • Курська державна академія – проректор із зовнішньоекономічної роботи, доктор економічних наук, професор Солошенко В.М.; завідувач кафедри міжнародної економіки, доктор економічних наук, професор Золотарьова О.Л. і завідувач кафедри економічної кібернетики, доктор економічних наук, професор Векленко В.І.;
  • Курський філіал Всесоюзного заочного фінансово-економічного інституту – кандидати економічних наук, доценти кафедри фінансів та кредиту Дремова Л.О. і Феоктістова Т.В.;
  • Бєлгородський Державний університет –  кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту Харитоненко Л.А. і асистент цієї ж кафедри  Шаніна А.М.

На пленарному і секційних засіданнях виступили з доповідями і взяли участь в обговоренні понад 130 науковців і фахівців-практиків, серед них академік НАНУ, понад 20 докторів наук, професорів.

Тематично роботу конференції було зосереджено на таких основних питаннях:

  • Грошово-кредитна політика у сприянні економічному зростанню.
  • Банківський менеджмент.
  • Проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин та банківської діяльності в Україні.

MegaAdminUabsSSuSite