Діяльність Асоціації випускників УАБС (Academy Alumni Association (AAA)) спрямована на забезпечення ефективної комунікації у середовищі випускників та посиленню зв’язків між випускниками УАБС, співробітниками і студентами ННІ БТ «УАБС» СумДУ.

Асоціація випускників покликана реалізувати соціальну місію вишу та має на меті таке:

  • підтримку всебічного розвитку вишу, а також зміцненню її репутації та підвищенню престижу;
  • сприяння формуванню та підтриманню високих стандартів корпоративної культури інституту;
  • створення можливостей для обміну досвідом, реалізації професійного, наукового та творчого потенціалу членів асоціації.

Випускники УАБС пишаються своєю приналежністю до величезної сім’ї! Долучившись до роботи асоціації випускників, Ви маєте можливість конкретними справами сприяти нинішнім досягненням УАБС та підтримувати його сталий розвиток у майбутньому!

Ваша допомога є дуже важливою складовою у збереженні і поширенні традицій, цінностей, поглядів на майбутнє. Це також можливість усім нам – студентам, випускникам і викладачам – залишатися на зв’язку і допомагати один одному. Студентам цікаві та важливі ваші історії професійного зростання.

Інформація про працевлаштування випускників та перше місце роботи випускників ННІ БТ «УАБС»:

Контактні особи:
Крухмаль Олена Валентинівна,
К.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської
справи та страхування
Електронна пошта: o.krukhmal@uabs.sumdu.edu.ua

Пігуль Наталія Георгіївна
К.е.н., доцент, заступник директора інституту
з практико-орієнтовної підготовки та інтеграційних зв’язків з роботодавцями
Електронна пошта: n.pihul@uabs.sumdu.edu.ua