Мета функціонування центру – проведення наукових досліджень еколого-економічного спрямування, об’єднання зусиль викладачів та студентів для реалізації ініціатив щодо охорони навколишнього середовища, енергозбереження та соціальної відповідальності.

Положення про Центр

Перспективні напрями діяльності Центру

№ п/п Заходи Термін виконання Відповідальні виконавці
1. Освітня діяльність
1.1. Проведення кафедральних методичних семінарів щодо посилення екологічної складової у навчальному процесі академії 2015-2017 рр. завідувачі кафедр
1.2. Екологізація навчального процесу за основними ключовими позиціями: робочі програми з дисциплін, лекційні матеріали, практичні завдання лютий-травень 2015 р. завідувачі кафедр
1.3. Пошук та оформлення заявок на отримання міжнародних освітніх грантів еколого-економічного спрямування протягом навчальних років робоча група Центру
1.4. Участь викладачів у виданні навчальних посібників, підручників (у т.ч. міжвузівських) із висвітленням окремих положень сталого розвитку, фінансово-економічних механізмів екологізації суспільного виробництва протягом навчальних років індивідуально викладачі
2. Наукова діяльність
2.1. Ініціювання дослідження окремих еколого-економічних проблем у межах виконання науково-дослідних тем 2015-2017 рр. завідувачі кафедр
2.2. Залучення студентів до наукових гуртків з дослідження еколого-економічних проблем сталого розвитку 2015-2017 рр. керівники наукових гуртків
2.3. Пошук та оформлення заявок на отримання міжнародних наукових грантів еколого-економічного спрямування 2015-2017 рр. робоча група Центру
2.4. Активізація видання монографій та наукових статей з питань фінансово-економічних проблем сталого екологічно-збалансованого розвитку 2015-2017 рр. завідувачі кафедр
2.5. Ініціювання участі студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських науково-дослідних робіт з економіки природокористування та фінансово- економічних аспектів 2015-2017 рр. індивідуально викладачі
2.6. Ініціювання участі студентів академії у всеукраїнських та міжнародних конференціях з питань еколого-економічних проблем сталого розвитку 2015-2017 рр. індивідуально викладачі
3. Громадська діяльність
3.1. Спільна участь у діяльності громадських організацій щодо регулювання регіональних проблемних екологічних ситуацій 2015-2017 рр. робоча група Центру
3.2. Пошук та оформлення заявок на отримання громадських "зелених" грантів 2015-2017 рр. робоча група Центру
3.3. Підтримка міських громадських "зелених" акцій 2015-2017 рр. робоча група Центру
3.4. Організація конкурсу дитячих малюнків під назвою "Зелена планета" 2015-2017 рр. робоча група Центру
3.5. Закладання алеї зелених насаджень 2015-2017 рр. робоча група Центру
4. Волонтерська діяльність
4.1. Участь у благоустрою рекреаційних територій міста 2015-2017 рр. робоча група Центру
4.2. Розвивання "зеленого" туризму та відпочинку серед студентів та професорсько-викладацького складу академії 2015-2017 рр. робоча група Центру
5. Громадська діяльність
5.1. Створення сайту Центру І квартал
2015 р.
начальник відділу
ТС та МТ Жмакін А.В.
5.2. Встановлення творчих наукових зв’язків з економічними кафедрами Сумського державного університету і, зокрема, кафедрою управління, яку в свій час очолював професор Балацький 0.Ф. І квартал
2015 р.
робоча група Центру
5.3. Встановлення творчих наукових зв’язків з громадськими екологічними центрами України, провідними навчальними закладами та науково-дослідними інститутами, які займаються фінансово-економічними проблемами сталого розвитку 2015-2017 рр. робоча група Центру
5.4. Ініціювання розвитку творчих зв’язків із зарубіжними партнерами в сфері дослідження еколого-економічних проблем сталого розвитку 2015-2017 рр. робоча група Центру