Кафедра фінансів, банківської справи та страхування:

  • "Проблеми реформування фінансово-кредитної системи", керівник - к.е.н., доцент Журавка О.С.

Кафедра міжнародної економіки:

  • "Прогнозування цін на міжнародних фінансових ринках", керівник - д.е.н., професор Пластун О.Л.

Кафедра економічної кібернетики:

  • "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці", керівник - к.е.н., доцент Яровенко Г.М.

Кафедра бухгалтерського обліку та оподаткування:

  • "Сучасні тенденції розвитку обліку, контролю й оподаткування в умовах євроінтеграції", керівник - доцент Бурденко І.М.
  • "Проблеми організації обліку, аналізу і контролю в Україні", керівник - доцент Винниченко Н.В.

Кафедра теоретичної і прикладної економіки:

  • "Теоретичні та прикладні аспекти економічних процесів", керівник - д.е.н., професор Мішенін Є.В.

Кафедра іноземних мов:

  • "Англомовний науковий текст: структура, семантика, прагматика", керівник - к.п.н. доцент Ходцева А.О.