За інформацією рейтингової агенції "Експерт РА", рішення про необхідність підготовки рейтингу вузів СНД було прийнято на початку 2013 року. Доцільність проведення дослідження викликана дефіцитом актуальної інформації і відсутністю адекватних орієнтирів конкурентоспроможності ВНЗ на просторі СНД. Так, найбільш відомі на сьогодні британські рейтинги THE WUR і QS WUR, а також китайський ARWU беруть до уваги обмежену кількість вузів СНД. Крім цього, методики даних рейтингів приділяють більшу увагу науковій, а не освітній діяльності, що суперечить традиціям розвитку вищої школи в країнах СНД і йде врозріз з національними особливостями. Міжнародні рейтинги не проводять оцінку репутації ВНЗ на рівні країн - серед викладачів, учених і роботодавців певної країни. Міжнародні рейтинги також не беруть до уваги затребуваність випускників вузів країн СНД на локальних ринках праці.

Отже, рейтинг вузів агенції "Експерт РА" - інтегральна оцінка якості підготовки випускників, що визначається кількісними параметрами освітньої та науково-дослідної діяльності вузів і якісними характеристиками, що відображають думку ключових референтних груп: роботодавців, представників академічних та наукових кіл, а також студентів і випускників. Це - незалежна оцінка діяльності вищих навчальних закладів. "Експерт РА" - повноправний член-учасник IREG Observatory, найбільш впливової міжнародної асоціації в області ранжування університетів. Методологічні підходи "Експерта РА" при формуванні рейтингу вузів країн пострадянського простору обговорювалися в широкому колі експертів, зокрема, отримали високу оцінку учасників на засіданні Ради з освіти при інтеграційному комітеті ЄврАзЕС.

На першому етапі підготовки рейтингу у липні 2013 року було сформовано шорт-лист із 195 вузів. На підставі рейтингу Webometrics до нього увійшли кращі вузи Білорусі, Казахстану, Росії, України та інших країн.

До подальшої участі у рейтингу були допущені вузи, які надіслали заповнену анкету за запитом "Експерта РА", це - 154 виші. Поряд з анкетуванням, для дослідження репутації ВНЗ з серпня по грудень 2013 року на порталі www.OIU.ru були проведені опитування представників академічних та наукових кіл, а також роботодавців, студентів і випускників. Крім цього, здійснювався збір даних з наукометричних систем і відкритих джерел.

Відрадно, що наша академія з честю витримала усі етапи рейтингу, увійшла до шорт-листа та було визначено її рейтинговий класЕ, який свідчить про високий, прийнятний та достатній рівні підготовки випускників.