Журнал "Проблеми і перспективи в менеджменті" (головний редактор - в.о. ректора УАБС, д.е.н., професор С.М. Козьменко) внесено до щорічного рейтингу наукових видань Міністерства науки і вищої освіти республіки Польща. Рейтинг включає журнали з усього світу, які були пунктировані (оцінені) Міністерством. Даний рейтинг є авторитетними не тільки в Польщі, а й у всьому світі. У Польщі, параметричне оцінювання наукових журналів особливо важливо у зв'язку з тим, що бали наукових публікацій розміщених у журналах, які оцінені Міністерством мають велике значення при оцінюванні наукових підрозділів вищих навчальних закладів, що проводить Міністерство науки і вищої освіти Польщі з тим, щоб визначити рівень фінансової підтримки для розвитку їх наукового потенціалу. Рейтинг складається із трьох частин:

  1. Журнали у бібліометричному довіднику статистичних даних Journal Citation Reports від Scopus;

  2. Журнали із суспільних та гуманітарних наук, індексовані у Європейській базі даних посилань (European Reference Index for the Humanities (ERIH);

  3. Журнали, оцінювання яких здійснюються на основі їх анкетування.

Журнал "Проблеми і перспективи в менеджменті" отримав 6 балів із максимально можливих десяти. Слід зазначити, що це - вельми високий показник, оскільки більші бали отримали тільки найвідоміші і загальновизнані світові видання. Сам факт входження журналу в рейтинг свідчить про його визнання та успіх у світовому науковому середовищі.

Довідково: журнал "Проблеми і перспективи в менеджменті" розглядає питання управління на всіх рівнях, включаючи управління міжнародними організаціями, державами, регіонами і компаніями. Крім цього, в журналі аналізуються ключові аспекти планування, організації, мотивації і контролю у різних сферах економічної діяльності різних країн. Журнал складається з кількох розділів: макроекономічні процеси та регіональне управління, управління фірмами та організаціями, загальні питання у галузі менеджменту.