Інформаційним освітнім ресурсом "Освіта.ua" щорічно складається консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України. У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України використовується інформація таких рейтингів як "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Вебометрикс", кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.

У рейтингу "ТОП-200 Україна" діяльність вищих навчальних закладів оцінюється за допомогою агрегованого показника (інтегрального індексу), який формується на підставі індикаторів прямого вимірювання (80%), експертної оцінки якості підготовки випускників ВНЗ представниками роботодавців та академічного співтовариства (15%), а також з використанням міжнародних наукометричних і веб-метричних даних (5%).

Результати рейтингу вищих навчальних закладів "Scopus" базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових виданнях. У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша - кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій.

Міжнародний рейтинг "Вебометрикс" враховує кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту вузу, зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, а також кількість завантажених на сайт файлів (іншими словами, змістовну та інформаційну активність сайту навчального закладу). Рейтинг "Вебометрикс" публікується двічі на рік.

У консолідованому рейтингу кожному вузу присвоєно бал, що дорівнює сумі його місць у рейтингах "ТОП-200 Україна", "Scopus" і "Вебометрикс". Якщо в якому-небудь із рейтингів вуз не був представлений, то йому присвоювалось місце, наступне за останнім у цьому рейтингу (201, 119, 313 відповідно). У разі рівної кількості балів, краще місце отримав вуз, з меншим показником розкиду місць у різних рейтингах (середньоквадратичне відхилення).

Підсумкова таблиця включає всі вузи, що присутні хоча б у одному з перерахованих вище рейтингів.

Інформація про місце академії серед вишів України тут.