Трансформаційні процеси в економіці України, пов'язані з глобалізацією світового господарства, обумовлюють необхідність здійснення економічних реформ та побудови якісно нової економічної системи в Україні на засадах посилення значення науково-технічних, а саме інноваційних компонентів господарського зростання як факторів активізації та якісного удосконалення виробництва відповідно до визначальних тенденцій світового економічного розвитку. З огляду на це науково-інноваційна діяльність навчально-наукового інституту "УАБС" визначається напрямами фундаментальних наукових досліджень, що визначаються держбюджетною тематикою, міжнародними проектами, регіональними теоретичними та практичними дослідженнями.

Виконання держбюджетної тематики науково-дослідних робіт:

Науково-дослідні роботи на замовлення Національного банку України: архів робіт.

Науково-дослідні роботи архів робіт.