Андрейко Лариса Володимирівна, канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов Інтерпретація тексту, науковий та художній переклад, методика викладання іноземних мов Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Афанасьєва Ольга Борисівна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри міжнародної економіки Міжнародна банківська діяльність, ризик-менеджмент, антикризовий менеджмент в банках, антикризове регулювання банківської діяльності, ризик-менеджмент, корпоративне управління Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Балацький Євген Олегович, д-р екон. наук, доцент, завідувач кафедри УФЕБ Економіка природокористування, економічні конфлікти Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Бєлова Інна Валеріївна, канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи Ризики та проблеми контролю в банках; використання статистичних методів для прийняття управлінських рішень Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Богма Сергій Дмитрович, канд. екон. наук, старший викладач кафедри банківської справи Консолідація банківської системи, іноземний капітал в банківській системі Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Боженко Андрій Сергійович, канд. екон. наук, провідний фахівець відділу технічних засобів навчання Страховий ринок, перестрахування, управління фінансовою безпекою страховика Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Бойко Антон Олександрович, канд. екон. наук, заст. директора з міжнародної діяльності, доцент кафедри фінансів Податкова система, податковий менеджмент, моделювання в управлінні фінансовими процесами. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Бондаренко Алла Федорівна, канд. техн. наук, доцент кафедри УФЕБ Маркетинг, інноваційний маркетинг, банківський маркетинг Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Братушка Сергій Миколайович,
канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри економічної кібернетики
Математичне програмне забезпечення, математичне моделювання, програмування Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Бричко Марина Михайлівна, канд. екон. наук, старший кафедри фінансів Фінансіалізація, ефективність діяльності, корпоративне управління, математичні методи та моделі в економіки Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Бурденко Ірина Миколаївна, канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Методологічні засади розвитку ринку похідних фінансових інструментів Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Буряк Анна Володимирівна, канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи Ефективність банківського бізнесу, банківський нагляд та регулювання, фінансова стабільність країни Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Вербицький Валентин Вікторович, заст. директора зі спортивної роботи, cтарший викладач кафедри фізичного виховання Психічне здоров’я студентів ВНЗ на заняттях з фізичної культури Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Винниченко Наталія Володимирівна, канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Професійні стандарти бухгалтерського обліку, організація бухгалтерського обліку на підприємствах, внутрішній контроль, бюджетний контроль, державний контроль, контролінг Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Височина Аліна Володимирівнаканд. екон. наук асистент кафедри банківської справи Бюджетна політика, стратегічне фінансове управління, фінансове вирівнювання, фінансовий потенціал регіону Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Гнаповська Людмила Вадимівна, канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Когнітивна семантика, ономастика, мовне тестування, методика викладання іноземних мов Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Гончарова Маргарита Леонідівна, канд. екон. наук, доцент кафедри УФЕБ Сучасні тендеції розвитку науки управління в Україні і за кордоном Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Гордієнко Вікторія Павлівна, канд. екон. наук, доцент кафедри УФЕБ Регіональна економіка, інвестиційний потенціал регіону, економіка природокористування Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Гриценко Костянтин Григорович, канд. техн. наук, доцент кафедри економічної кібернетики Моделі та методи управління економічними системами та процесами, страховий менеджмент, фінансовий ринок Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Гриценко Олена Іванівна, канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку Організація обліку і аудиту в кредитних спілках та основних галузях економічної діяльності, підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Дахер Катерина Анатоліївна, канд. пед. наук, доцент кафедри економічної кібернетики Математичне моделювання в економіці, впровадження інформаційних технологій в навчальний процес, педагогічні технології в навчанні Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Дейнека Ольга Валеріївна, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Державні фінанси, фінанси державного сектора економіки Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Дехтяр Надія Анатоліївна, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Фінансова система України, фінансовий механізм функціонування суб’єктів господарювання, державні фінанси Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Діденко Ірина Вікторівна, асистент кафедри економічної кібернетики Фінансовий менеджмент, фінансова логістика Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Дорда Світлана Володимирівна, канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов Прагматика, комунікативна лінгвістика, гендерна лінгвістика, методика викладання іноземних мов Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Дудченко Вікторія Юріївна, канд. екон. наук, заст. директора з навчальної роботи, доцент кафедри міжнародної економіки Державний борг, особливості економічного розвитку зарубіжних країн, організація фінансових систем зарубіжних країн Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Дутченко Олег Миколайович, канд. екон. наук, доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Економіка підприємства, оцінка майна, бізнес-планування Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Дутченко Олена Олегівна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри УФЕБ Фінансова діяльність різних форм бізнесу, фінансовий ринок Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Д'яконова Ірина Іванівна, в.о. директора, д-р екон. наук, професор кафедри міжнародної економіки Міжнародні фінанси, міжнародна банківська справа, банківський нагляд та регулювання Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Жмайлова Ольга Григорівна, канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Розробка діючої моделі аналізу, оцінки фінансового стану підприємств та ефективності використання фінансових ресурсів Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Журавка Олена Сергіївна, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Фінансова діяльність страхових компаній, фінансова безпека Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Журавка Федір Олександрович, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Держаний фінансовий контроль, валютна політика, операції з похідними фінансовими інструментами Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Кобичева Оксана Станіславівна, канд. екон. наук, асистент кафедри фінансів Банківське проектне фінансування Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Козловська Ганна Борисівна, канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов Лінгвістика тексту, методика викладання іноземних мов Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Койбічук Віталія Василівна, старший викладач кафедри економічної кібернетики Моделювання економічних процесів в банківській діяльності засобами математичних методів Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Колдовський Артем Володимирович, канд. екон. наук, старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Державний фінансовий контроль, облік у банку, звітність банку, аудит корпоративної соціальної відповідальності, валютне регулювання Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Коломієць Світлана Володимирівна, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри економічної кібернетики Теорія біфуркації та її застосування, теорія та методика професійної освіти Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Коренєва Оксана Геннадіївна, канд. екон. наук, доцент бухгалтерського обліку і аудиту Методологія і організація обліку, обліково-аналітичні операції, принципи та методики МСФЗ у бухгалтерському обліку та звітності банків України Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Костюк Олександр Миколайович, д-р екон. наук, професор кафедри міжнародної економіки Корпоративне управління в банках, корпоративний контроль, неоінституціональна економіка Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Костюк Олена Володимирівна, канд. екон. наук, доцент кафедри міжнародної економіки Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання; аспекти міжнародного економічного співробітництва України; митно-тарифне регулювання Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Кравченко Єлизавета Олександрівна, старший викладач кафедри міжнародної економіки Управління державним боргом, бюджетний дефіцит Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Кравченко Олена Володимирівна, канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Стратегічний аналіз, бухгалтерський облік і контроль в бюджетних установах Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Кремень Вікторія Михайлівна, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Фінансова система, фінансовий ринок, статистичне вивчення фінансового сектору, розбудова і удосконалення системи фінансового нагляду Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Кремень Ольга Іванівна, канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Статистичне вивчення соціально-економічних явищ і процесів Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Кривенко Лариса Володимирівна, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки Сучасні тенденції економічного розвитку та їх регулювання Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Кривич Яна Миколаївна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри банківської справи Банківська справа, ризик-менеджмент, маркетинг, інноваційна діяльність банків Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Криклій Олена Анатоліївна, канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи Управління фінансами банку, управління фінансовими ризиками банку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Крухмаль Олена Валентинівна, канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи Кредитний менеджмент у банку, фінансова стійкість банку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Кубах Тетяна Григорівна, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Інвестування, фінансове інвестування, фінансовий контролінг, організація та управління фінансово-економічною безпекою банків, фінансових та банківських установ Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Кузьменко Ольга Віталіївна, д-р. екон. наук, завідувач кафедри економічної кібернетики Економіко-математичне моделювання, актуарні розрахунки Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Куришко Олександр Олександрович, канд. екон. наук, старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Податковий облік, податкова звітність, облік і аудит у банку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Лапіна Юлія Григорівна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри міжнародної економіки Корпоративне управління в банку, інвестиційний банкінг Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Ласукова Анна Сергіївна, старший викладач кафедри банківської справи Корпоративна соціальна відповідальність в банку, оцінка ефективності банківського бізнесу, маркетинг у банку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Лещенко Ольга Іллівна, канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов Семантика, лінгвістика тексту, прагматика тексту, методика викладання іноземних мов Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Лєонов Сергій Вячеславович, д-р екон. наук, професор кафедри фінансів, заст. директора з наукової роботи та бізнес-процесів Банківська справа, інвестування, відтворювальні процеси в економіці, ризик-менеджмент, інноваційна діяльність Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Лукін Дмитро Анатолійович, канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи Маркетинг в банку, ринок банківських послуг, проектне фінансування, ринок векселів в Україні, антикризове управління банком Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Люта Ольга Василівна, канд. екон. наук, доцент, заст. директора з методичної роботи Державні фінанси, місцеві фінанси Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Макаренко Інна Олександрівна, канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Корпоративна звітність та її аудит, міжнародні стандарти фінансової звітності, фінансові ринки Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Макаренко Михайло Ілліч, д-р екон. наук, професор кафедри міжнародної економіки Грошово-кредитне і податково-бюджетне регулювання економіки, фінансова глобалізація, інфляція та антиінфляційна політика Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Мартиненко Володимир Олександрович, канд. наук з держ. упр., доцент кафедри УФЕБ Регіональна економіка, система технологій, екологія Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Мартиненко Олександр Петрович, канд. техн. наук, доцент кафедри УФЕБ Охорона праці Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Миленкова Римма Володимирівна, канд. пед. наук, доцент кафедри іноземних мов Педагогіка,психологія творчості, методика викладання іноземних мов Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Мінченко Марія Геннадіївна, канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи Ризик-менеджмент, банківська справа, ринок банківських послуг, конкурентоспроможність банківських послуг Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Мірошниченко Ганна Олександрівна, канд. екон. наук, асистент кафедри УФЕБ Забезпечення рівноваги банківської системи, фінансова рівновага, стійкість банківської системи Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Мірошниченко Олеся Володимирівна, старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Управління конкурентоспроможністю банку, методологія і організація фінансового обліку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Мішенін Євгеній Васильович, д-р екон. наук, професор кафедри теоретичної і прикладної економіки Теорія господарського механізму, економіка підприємства, інноваційна економіка та економіка природокористування Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Мозговий Ярослав Іванович, канд. екон. наук, доцент кафедри міжнародної економіки Корпоративна соціальна відповідальність банку, корпоративне управління в банку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Небаба Наталія Олександрівна, старший лаборант кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Управління фінансовими потоками, недержавне пенсійне забезпечення, портфельне інвестування, облік недержавного пенсійного забезпечення Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Нілова Наталія Марківна, канд. екон. наук, доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Економічна соціологія Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Овчарова Наталія Вікторівна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Бухгалтерський облік в управлінні підприємством, методологія і організація обліку суб’єктів малого бізнесу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Олексіч Дмитро Володимирович, канд. екон. наук, старший викладач кафедри теоретичної і прикладної економіки Статистичний облік, облік на малих підприємствах, облік у банках, державний аудит Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Олексіч Жанна Анатоліївна, канд. екон. наук, асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Статистичний облік, облік на малих підприємствах, облік у банках, державний аудит Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Олійник Віктор Михайлович, канд. фіз.-мат. наук, доцент, професор кафедри економічної кібернетики Актуарні розрахунки, страхування, оптимізація та управління фінансовими потоками Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Омельченко Юлія Валеріївна, канд. екон. наук, доцент кафедри міжнародної економіки Міжнародний маркетинг Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Остапенко Валентина Василівна, cтарший викладач кафедри фізичного виховання, майстер спорту   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Остапенко Юрій Олександрович, канд. наук з фіз. виховання і спорту, старший викладач кафедри фізичного виховання Професійно-прикладна фізична підготовка студентів інформаційно-логічної групи спеціалістів Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Отрощенко Лариса Степанівна, канд. пед. наук, доцент кафедри іноземних мов Порівняльна професійна педагогіка, методика викладання іноземних мов Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Парфентій Людмила Анатоліївна, канд. екон. наук, асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Операції з ПФІ та їх облік, статистика, фінансовий менеджмент, фінансова безпека держави та суб’єктів підприємництва Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Пахненко Олена Михайлівна, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Страховий ринок, мікрострахування, перестрахування, фінансовий ринок Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Петренко Наталія Володимирівна, старший викладач кафедри фізичного виховання Оптимізація фізичної та розумової працездатності студентів економічних спеціальностей засобами аква-фітнесу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Петренко Олена Павлівна, майстер спорту, асистент кафедри фізичного виховання, асистент Удосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки студенток економічних спеціальностей засобами оздоровчого фітнесу (Pilates) Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Петрушенко Юрій Миколайович, канд. екон. наук, доцент, професор кафедри міжнародної економіки Суспільні та громадські фінанси, економічні аспекти глобалізації, економічна теорія соціальних комунікацій Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Пилипей Леонід Петрович, д-р наук з фіз. вих., професор, завідувач кафедри фізичного виховання Професійно-прикладна фізична підготовка студентів вищих навчальних закладів Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Пігуль Наталія Георгіївна, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Корпоративні фінанси Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Пластун В'ячеслав Леонідович, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Інституційні інвестори, фондовий ринок Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Пластун Олексій Леонідович, канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Управлінський облік, прогнозування цін на фінансові активи, технічний аналіз, фундаментальний, ринкові аномалії, біржові спекуляції, фінансова безпека Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Пожар Тетяна Олександрівна, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Фінанси, державний фінансовий контроль, фінансова діяльність суб'єктів господарювання, фінансовий аналіз Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Рекуненко Ігор Іванович, д-р екон. наук, професор кафедри фінансів Фінансове посередництво, фінансовий ринок, ринок цінних паперів Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Роєнко Вікторія Володимирівна, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Фінанси, моделювання в управлінні фінансовими процесами Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Романова Вікторія Борисівна, старший викладач кафедри фізичного виховання, майстер спорту міжнародного класу   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Рябушка Людмила Борисівна, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Бюджетна система, бюджетний менеджмент, організація та управління системою фінансово-економічної безпеки Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Савченко Тарас Григорович, д-р екон. наук, професор, заст. директора з інформатизації, e-learning, дистанційної форми навчання Монетарна політика, механізм впливу банківської системи на рівноважні стани у економіці, трансфертне ціноутворення у банку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Салатенко Іван Олександрович, старший викладач кафедри фізичного виховання Спортивно-орієнтована технологія фізичного виховання студенток економічних спеціальностей на основі волейболу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Самусевич Ярина Валентинівна, канд. екон. наук, асистент кафедри банківської справи Вартісно-орієнтоване управління підприємством, податкова політика держави, екологічне оподаткування Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Семеног Андрій Юрійович, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Фінанси, управління фінансовою санацією підприємств, податкова система Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Semenenko Семененко Тетяна Олексіївна, канд. екон. наук, доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки, заст. директора інституту з інформаційної роботи та медіа технологій інфляційні очікування, поведінкова економіка Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Серпенінова Юлія Сергіївна, канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Облік необоротних активів на підприємстві, управління ліквідністю банку, система гарантування вкладів фізичних осіб Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Синюченко Майя Іванівна, канд. екон. наук, доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Макроекономічна рівновага, економічне зростання, грошовий обіг Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Синявська Ольга Олександрівна, асистент кафедри економічної кібернетики Економіко-математичні методи і моделі, моделювання банківської діяльності, математичне програмне забезпечення, моделювання економіки Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Сисоєва Лариса Юріївна, канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи Банківське регулювання, нагляд на основі оцінки ризиків, грошово-кредитна політика Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Скарлупіна Юлія Анатоліївна, асистент кафедри іноземних мов Лінгвокультурологія, дискурс-аналіз, методика викладання французької мови Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Скорба Олег Анатолійович, канд. екон. наук, заст. директора з профорієнтації, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Організація державного фінансового контролю в Україні, організація аудиторської діяльності в Україні Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Сюркало Богдан Іванович, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Фінансове планування і контроль, фінансовий моніторинг, фінансовий ринок, протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Фролов Сергій Михайлович, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів Банківська та бюджетна діяльність, міжбюджетні відносини, зовнішньоекономічна та митна діяльність Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Ходцева Алла Олександрівна, канд. пед. наук, доцент кафедри іноземних мов Порівняльна професійна педагогіка та методика викладання іноземних мов Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Хомутенко Людмила Іванівна, канд. екон. наук, доцент кафедри міжнародної економіки Міжнародна економіка, міжнародні економічні відносини, міжнародні фінанси, європейська інтеграція Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Циганюк Дмитро Леонідович, канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи Розвиток банківської системи України та світу, міжнародний рух капіталу, портфельне інвестування, ринок цінних паперів, інститути спільного інвестування, небанківські фінансово-кредитні організації Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Шамота Галина Михайлівна, канд. екон. наук, доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Проектне фінансування, інновації, фінанси Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Шипунова Ольга Володимирівна, канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Інформаційне забезпечення, інформаційні системи, інформаційні технології Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Школьник Інна Олександрівна д-р екон. наук, завідувач кафедри банківської справи Фінансове посередництво, фінансовий ринок Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Щербина Тетяна Володимирівна, канд. екон. наук, доцент кафедри міжнародної економіки Грошово-кредитна політика, трансмісійний механізм монетарної політики Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Яременко Наталія Сергіївна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри економічної кібернетики Економіко-математичні методи і моделі: оптимізаційні методи та моделі, Економіко-математичні методи і моделі: економетрика, моделі економічної динаміки Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Яровенко Ганна Миколаївна, канд. екон. наук., доцент кафедри економічної кібернетики Автоматизація внутрішнього контролю, аудиту, бухгалтерського обліку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Мірошниченко Алла Станіславівна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Статистичний облік, історія бухгалтерського обліку, інформаційні системи бухгалтерського обліку, конкуренція в банківській системі України Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Ярошенко Олена Василівна, канд. екон. наук, асистент кафедри теоретичної і прикладної економіки Недержавне пенсійне забезпечення; інвестування Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook
Яценко Валерій Валерійович, канд. техн. наук, доцент кафедри економічної кібернетики Системи штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень, інформаційні і комунікаційні технології в навчальному процесі вищої школи, теорія і методика навчання інформатики Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Google Scholar
Linkedin
Facebook