Андрейко Лариса Володимирівна, канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов ESP course design: how to design a course which would cater to the language needs of professionals (Cambridge University Oress ELT Kiev, 8.11.2012);
Seminar "Teachihg Writing" (British Council, 21.11.2012);
Програма з інноваційної педагогічної діяльності в Сумському державному університеті (23.02-13.03.2015)
Афанасьєва Ольга Борисівна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри міжнародної економіки International conference "Financial Distress: Corporate Governance and Financial Reporting Issues" (Rome, 17-18.10.2013);
Семінар "English for University Lecturers" (Німеччина, Дойче Бундесбанк, 17-20.11.2014);
Сертифікат "Освітні інновації: ера онлайн" (Київська школа економіки, 20.02.2015)
Бєлова Інна Валеріївна, канд. екон. наук, професор кафедри банківської справи Програма "Удосконалення методики і технології викладання у ВНЗ" (УАБС НБУ, 03.11.2008-30.04.2009);
Стажування "Аналіз фінансового стану банку у виїзному нагляді" (НБУ, 29-30.01.2009, 15-19.03.2010)
Бойко Антон Олександрович, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Семінар "English for University Lecturers" (Німеччина, Дойче Бундесбанк, 18-21.11.2013);
Семінар – тренінг "Сучасні технології бізнес -аналітики" (05.12.2014)
Бойко Ольга Петрівна, д-р філос. наук, професор кафедри гуманітарних дисциплін Кафедра філософії КНЕУ (2008);
VIII Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору" (м.Київ, 28-30.11.2013)
Бондаренко Алла Федорівна, канд. техн. наук, доцент кафедри УФЕБ Програма "Психолого-педагогічне забезпечення навчального процесу у ВНЗ" (СДПУ, 17.02-17.03.2014)
Братушка Сергій Миколайович, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри економічної кібернетики Програма з електронних засобів та дистанційних технологій навчання (СумДУ, 01-17.04.2014)
Бричко Марина Михайлівна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри фінансів Програма "Удосконалення методики і технології викладання у ВНЗ" (УАБС НБУ, 18.11.2013-30.04.2014);
Сертифікат "Освітні інновації: ера онлайн" (20 лютого 2015);
Сертифікат "Вдосконалення викладацької майстерності: ІТ інновації" (5 червня 2015)
Бурденко Ірина Миколаївна, канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Центр післядипломної освіти КНЕУ за спеціальністю "Облік і аудит" (30.09-11.10.2013)
Буряк Анна Володимирівна, канд. екон. наук, доцент кафедри банкывськоъ справи Програма "Умови реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів" (5, 6 березня 2012);
Програма підвищення кваліфікації "Удосконалення методики і технології викладання у вищому навчальному закладі" (03.10.2011- 30.04.2012);
Certificate "Corporate governance in financial institutions: reporting issues" (05.05 -11.05.2013);
Семінар "English for University Lecturers" (Німеччина, Дойче Бундесбанк, 18-21.11.2013)
Васильєва Тетяна Анатоліївна, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри банківської справи Сумський державний університет (04-07.02.2013)
Васюріна Алла Олександрівна, канд. філос. наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Вища школа філософії при Інституті філософії ім. Григорія Сковороди НАН України (14-25.05.2012)
Вербицький Валентин Вікторович, cтарший викладач кафедри фізичного виховання Національний університет фізичного виховання та спорту України (22.03-02.04.2010)
Винниченко Наталія Володимирівна, канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Семінар "Організація служби внутрішнього аудиту. Мінімізація ризиків, що повязані в шахрайством та крадіжками" (Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів, 21.10.2010)
Гнаповська Людмила Вадимівна, канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Програма з інноваційної педагогічної діяльності в Сумському державному університеті (23.02-13.03.2015)
Гордієнко Вікторія Павлівна, канд. екон. наук, доцент кафедри УФЕБ Програма з інноваційної педагогічної діяльності в Сумському державному університеті (23.02-13.03.2015)
Гриценко Костянтин Григорович, канд. техн. наук, доцент кафедри економічної кібернетики Стажування у Вищій школі Хайлбронн (Німеччина, 07-10.12.2009);
Cisco Certified Network Associate (17.03.2012);
SAS Global Academy Program курс "SAS технології в бізнесі" (м.Київ, САС ІНСТІТЬЮТ ЕЛ.ЕЛ.СІ. 9-11.09.2013);
Програма з електронних засобів та дистаційних технологій навчання (СумДУ, 01-17.04.2014)
Гриценко Олена Іванівна, канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку Програма "Удосконалення методики і технології викладання у ВНЗ" (УАБС НБУ, 03.11.2008-30.04.2009);
Свідоцтво "Підвищення кваліфікації викладача облікових дисциплін з актуальних питань обліку в галузях економічної діяльності" (26.05 – 12.06.2015)
Гузь Марина Михайлівна, канд. екон. наук, доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Інститут післядипломної освіти КНЕУ за спеціальністю "Економічна теорія" (м.Київ, 07-18.04.2014)
Дахер Катерина Анатоліївна, канд. пед. наук, доцент кафедри економічної кібернетики Матей Бел Університет в Банській Бистриці (Словакія, 29.11-04.12.2010);
International Scientific Workshop "Applications of Mathematics in Economics" (Slovakia, Banska Bystrica, 25-30.05.2014);
Програма з електронних засобів та дистанційних технологій навчання (Сумський державний університет, 15.04-04.05.2015)
Дейнека Ольга Валеріївна, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Курс "Фінансове планування на підприємстві" (Відділ бюджетування планово-економічного управління ПАТ "Сумське НВО ім М.В. Фрунзе", 18-27.06.2012)
Дехтяр Надія Анатоліївна, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Програма "Підвищення ефективності витрачання коштів місцевих бюджетів" (ДННУ "Академія фінансового управління" Інститут післядипломної освіти, 12.03-23.03.2012)
Дорда Світлана Володимирівна, канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов Програма з інноваційної педагогічної діяльності в Сумському державному університеті (23.02-13.03.2015)
Дутченко Олег Миколайович, канд. екон. наук, доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Центр післядипломної освіти КНЕУ за спеціальністю "Економічна теорія" (04-15.04.2011)
Жмайлова Ольга Григорівна, канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Програма "Удосконалення методики і технології викладання у ВНЗ" (УАБС НБУ, 18.11.2013-30.04.2014)
Журавка Олена Сергіївна, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Відділ операційного обліку філії ПрАТ СК "ПРОВІДНА" в м. Суми за програмою курсу стажування "Фінансова діяльність страхових компаній" (08.10-19.10.2012);
European trade policy. Actual problems of the Czech Banks. Macroeconomic Forecasting: An Insider’s Perspective. Effectiveness of the bank business, experiences of the CSOB (13.04-24.04.2015; 27.04-02.05.2015)
Журавка Федір Олександрович, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Стажування "Бухгалтерський облік операцій банку (з цінними паперами, з похідними фінансовими інструментами)" (НБУ, 23-27.02.2009);
Seminar "Actual problems of educational process organization in EU countries, according to the requirements of the Bologna process" (Seconda universita degli studi di Napoli, 10-14.10.2011);
Practical training "Actual problems of educational process organisation in Poland according to the requirements of the Bologna process" (Poznan School of Banking, 06-11.05.2013);
Семінар "International Week on Central Banking. Challenges and Prospects in Central and Eastern Europe" (УБС НБУ, 10-16.11.2013)
Завгородня Владислава Миколаївна , канд. юрид. наук, доцент, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ІІ Міжнародний науковий симпозіум "Дні порівняльного правознавства" (м.Яремче, 22-25.04.2010);
Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми сучасного міжнародного права" (СІБС УАБС НБУ, 21-23.06.2012);
Програма "Державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій" в Сумському обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України (09.03-13.03.2015)
Зякун Алла Іванівна, канд. іст. наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Кафедра історії України Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка (23.10-05.11.2013)
Івашова Ірина Петрівна, канд. юрид. наук, старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права Семінар "Актуальні проблеми практики застосування земельного законодавства України" (УАБС НБУ, 27-28.05.2010)
Козловська Ганна Борисівна, канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов English Language Course of Geos Malta English language centre (10-21.08.2009);
Berlitz English course of Berlitz Malta (09-19.08.2010);
Seminar "Teachihg Writing" (British Council, 21.11.2012);
Course "Understanding language: learning and teaching. Unaversity of southamton and British council (14.12.2014);
Програма з інноваційної педагогічної діяльності в Сумському державному університеті (23.02-13.03.2015)
Козьменко Ольга Володимирівна, д-р екон. наук, професор кафедри економічної кібернетики Стажування "Вдосконалення рівня професійної майстерності шляхом вивчення та обміну досвідом щодо викладання економетрики, підготовки підручника та ін. (Львівський інститут банківської справи УБС НБУ, 24-30.04.2014)
Козьменко Сергій Миколайович, д-р екон. наук, професор, в.о. ректора International Conference "Corporate Governance and Regulation: Outlining New Horizons for Theory and Practice" (Pisa, 19.09.2012);
Seminar "Corporate governance in banks and non-banking institutions" (Seconda Universita Degli Studi di Napoli, 21.09.2012);
Навчання у сфері цивільного захисту в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та БЖД Сумської області (15-19.09.2014)
Колдовський Артем Володимирович, канд. екон. наук, старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Програма "Удосконалення методики і технології викладання у ВНЗ" (УАБС НБУ, 18.11.2013-30.04.2014);
Семінар "English for University Lecturers" (Німеччина, Дойче Бундесбанк, 17-20.11.2014);
Програма "Інформатизація програмного комплексу 1С Бухгалтерія 8.2 для України" (30.03-29.04.2015);
Сертифицированный курс "Использование прикладного решения" 1С: Бухгалтерия 8 для Украины" Редакция 1.2 (29.04.2015)
Коломієць Світлана Володимирівна, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри економічної кібернетики Кафедра математичного аналізу і методів оптимізації з теми "Стохастичні процеси: нові методи і засоби викладання" (СумДУ, 13-27.12.2011);
Програма з електронних засобів та дистанційних технологій навчання (СумДУ, 01-17.03.2014)
Коренєва Оксана Геннадіївна, канд. екон. наук, доцент бухгалтерського обліку і аудиту Стажування "Бухгалтерський облік операцій банку (з цінними паперами, з похідними фінансовими інструментами)" (НБУ, 23-27.02.2009);
Програма "Складання фінансової звітності банків: нові вимоги НБУ та МСФЗ"(23.12.2011);
Семінар з питань запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності (СІБС УАБС НБУ, 22-26.10.2012)
Костюк Олександр Миколайович, д-р екон. наук, професор кафедри міжнародної економіки Training program on Department of Management and Accounting of Facult of Economics of University of Naples (Seconda Universita Degli Studi di Napoli, 16-23.09.2012)
Seminar "Corporate governance in banks and non-banking ictitutions" (Seconda Universita Degli Studi di Napoli, 21.09.2012)
Костюк Олена Володимирівна, канд. екон. наук, доцент кафедри міжнародної економіки Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (03-05.06.2013)
Кравченко Олена Володимирівна, канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Програма "Інформатизація програмного комплексу 1С Бухгалтерія 8.2 для України" (30.03-29.04.2015);
Сертифицированный курс "Использование прикладного решения" 1С: Бухгалтерия 8 для Украины" Редакция 1.2 (29.04.2015)
Кремень Ольга Іванівна, канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Програма "Удосконалення методики і технології викладання у ВНЗ" (УАБС НБУ, 03.11.2008-30.04.2009);
Головне управління статистики у Сумській області (11.05-10.06.2009);
Програма "Підвищення кваліфікації викладачів статистичних дисциплін" (Національна академія статистики, обліку та аудиту Держстату України (10-14.02.2014)
Кривенко Лариса Володимирівна, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки ХХ ювілейна Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародне співробітництво у впровадженні інноваційних технологій навчання у вищій школі" (Закарпатський державний університет, 11-14.05.2010)
Кривич Яна Миколаївна, канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи Семінар "Нагляд на основні оцінки ризиків" (НБУ, 14-16.11.2011)
Криклій Олена Анатоліївна, канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи Стажування "Аналіз фінансового стану банку в безвиїзному нагляді" (НБУ, 10-12.03.2009);
Програма "Технологія стратегічного планування та бюджетування в банку. Побудова системи трансфертного ціноутворення та управлінського обліку в банку" (Національний центр підготовки банківських працівників України, м.Київ, 16-18.10.2012);
Training course "Operational Risk Management" (Financial Technology Transfer Agency, Kyiv, 25-27.11.2013)
Крухмаль Олена Валентинівна, канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи Кафедра банківської справи Білоруського державного економічного університету (28.09-01.10.2009);
Підвищення кваліфікації за спеціальністю "Банківська справа" (КНЕУ, 11-22.02.2013)
Кубах Тетяна Григорівна, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Курс за програмою з питань управління активами в Українському інституті розвитку фондового ринку КНЕУ;
Навчання по плануванню (розробці бізнес-планів інвестиційних проектів) та аналізу ефективності інвестицій з використанням компютерної технології (ТОВ "Технології та інвестиційний консалтинг" м.Київ, 17-19.12.2014);
European trade policy. Actual problems of the Czech Banks. Macroeconomic Forecasting: An Insider’s Perspective. Effectiveness of the bank business, experiences of the CSOB (13.04-24.04.2015; 27.04-02.05.2015)
Кузьменко Ольга Віталіївна, канд. екон. наук, професор кафедри економічної кібернетики Training course "Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism" (Financial Technology Transfer Agency, Kyiv, 21-23.06.2010);
Семінар "English for University Lecturers" (Німеччина, Дойче Бундесбанк, 18-21.11.2013)
Кулішенко Людмила Анатоліївна, канд. філол. наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Кафедра української мови Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка за програмою курсу стажування "Українська мова" (03.12.2010);
Свідоцтво про підвищення кваліфікації НВВ№ 027907 Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (18.05-12.06.2015) за спеціальністю викладач української мови та літератури
Кунцевич Марія Павлівна, канд. юрид. наук, старший викладач кафедри державно-правових дисциплін ІХ Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Опыт государственного строительства в России и зарубежных странах" (м.Курськ, РФ)
Лещенко Ольга Іллівна, канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов Кафедра германської філології Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка з дисципліни "Іноземна мова (англійська)" (10.02.2014-21.02.2014)
Лєонов Сергій Вячеславович, д-р екон. наук, професор кафедри фінансів, проректор академії Курс навчання у сфері здійснення державних закупівель (Торгово-промислова палата України, 18-21.11.2013)
Люта Ольга Василівна, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Інститут післядипломної освіти ДННУ "Академія фінансового управління" (м.Київ, 12-23.03.2012)
Макаренко Інна Олександрівна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Програма "Удосконалення методики і технології викладання у ВНЗ" (УАБС НБУ, 03.10.2011-30.04.2012);
Семінар "Облік операцій НБУ з фінансовими інструментами відповідно до вимог МСФЗ" (НБУ, 12-14.09.2012);
Програма International Financial Reporting ACCA DipIFR (Academy of Business)
Макаренко Михайло Ілліч, д-р екон. наук, професор кафедри міжнародної економіки Програма "Фінансова стабільність. Вплив показників зовнішнього середовища на фінансову стабільність" (НБУ, 23-25.03.2010)
Маланчук Петро Михайлович, канд. юрид. наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ (кримінальний процес) (Інститут підвищення кваліфікації Національного університету "Юридична академія України імені Я.Мудрого" (2013)
Мартиненко Володимир Олександрович, канд. наук з держ. упр., доцент кафедри УФЕБ Програма з інноваційної педагогічної діяльності в Сумському державному університеті (23.02-13.03.2015)
Миленкова Римма Володимирівна, канд. пед. наук, доцент кафедри іноземних мов Seminar "What makes a good exam?" (British Council, 28.01.2012);
Seminar "Teachihg Writing" (British Council, 21.11.2012);
Курс польської мови (УАБС НБУ, травень-червень 2013);
Програма з інноваційної педагогічної діяльності в Сумському державному університеті (23.02-13.03.2015)
Мирославський Сергій Володимирович, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права Національна асоціація адвокатів України, 2013
Мінченко Марія Геннадіївна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри банківської справи Курс дистанційного навчання "Основы интеллектуальной собственности" (Всемирная Академия ВОИС, 01.03-15.04.2010);
Семінар "Удосконалення роботи з готівкою" (НБУ, 12-16.09.2011);
Програма "Удосконалення методики і технології викладання у ВНЗ" (УАБС НБУ, 03.10.2011-30.04.2012);
Семінар "Організація емісійно-касової роботи в системі НБУ і касової роботи в банках України" (11-15.06.2012)
Мішенін Євген Васильович, д-р екон. наук, професор кафедри теоретичної і прикладної економіки Стажування за напрямом "Економіка підприємства" (СумДУ, 24.03-22.04.2014)
Парфентій Людмила Анатоліївна, канд. ек. наук, асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Програма "Інформатизація програмного комплексу 1С Бухгалтерія 8.2 для України" (30.03-29.04.2015);
Сертифицированный курс "Использование прикладного решения" 1С: Бухгалтерия 8 для Украины" Редакция 1.2 (29.04.2015)
Мозговий Іван Павлович, д-р філос. наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Вища школа філософії при Інституті філософії ім. Г.Сковороди (12.03-23.03.2012)
Мозговий Ярослав Іванович, канд. екон. наук, старший викладач кафедри міжнародної економіки Тренінг "Модель європейського регіонального розвитку" (КНЕУ, 16-21.12.2013; 07-12.07.2014)
Небаба Наталія Олександрівна, старший лаборант кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Practical training "Actual guestions of experts training in the field of finance and accounting in the conditions of the European integration processes" (17.05-22.05.2014);
Програма "Інформатизація програмного комплексу 1С Бухгалтерія 8.2 для України" (30.03-29.04.2015);
Сертифицированный курс "Использование прикладного решения" 1С: Бухгалтерия 8 для Украины" Редакция 1.2 (29.04.2015)
Нілова Наталія Марківна, канд. екон. наук, доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Центр післядипломної освіти КНЕУ за спеціальністю "Економічна теорія" (02-13.04.2012)
Овчарова Наталія Вікторівна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Стажування на кафедрі бухгалтерського обліку та звітності Сумського Національного аграрного університету (05-29.04.2011);
Програма "Інформатизація програмного комплексу 1С Бухгалтерія 8.2 для України" (30.03-29.04.2015);
Сертифицированный курс "Использование прикладного решения" 1С: Бухгалтерия 8 для Украины" Редакция 1.2 (29.04.2015)
Олексіч Дмитро Володимирович, канд. екон. наук, сдоцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Програма "Удосконалення методики і технології викладання у ВНЗ" (УАБС НБУ, 03.11.2008-30.04.2009);
Інститут післядипломної освіти КНЕУ за спеціальністю "Економічна теорія" (07-18.04.2014)
Олексіч Жанна Анатоліївна, канд. екон. наук, асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Програма "Удосконалення методики і технології викладання у ВНЗ" (УАБС НБУ, 18.11.2013-30.04.2014)
Олійник Віктор Михайлович, канд. фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики Стажування в Сумській дирекції ПАТ "Банк Форум" з теми "Інновації в галузі: Інновації в банківському секторі" (17-10-31.10.2011)
Остапенко Валентина Василівна, cтарший викладач кафедри фізичного виховання Стажування на кафедрі теорії і методики спорту та фізичного виховання в Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка (10-21.06.2013)
Отрощенко Лариса Степанівна, канд. пед. наук, доцент кафедри іноземних мов Dolmetscherseminar "Risiko-Management und Finanzinstrumente" (25-29.05.2009, Frankfurt am Main, Deutsche Bundesbank);
Professional training of Economics&Business Administration (University Frankfurt am Main, 26.05.2009);
Seminar "What makes a good exam?" (28.01.2012, Sumy);
Seminar "Teachihg Writing" (British Council, 21.11.2012);
Базові компетенції викладання німецької мови як іноземної норми курикулуму та планування уроку (24.11.2014-31.01.2015);
Course "Understanding language: learning and teaching. Unaversity of southamton and British council (14.12.2014);
Програма з інноваційної педагогічної діяльності в Сумському державному університеті (23.02-13.03.2015);
Fortbildungskurs "DaF Basiskompetenzen: Curriculare Vorgaben und Uterrichtsplanung"
Пасічник Андрій Володимирович, канд. юрид. наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Програма "Правове забезпечення діяльності територіальних управлінь Антимонопольного комітету України" в Сумському обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України (19.03-24.03.2012);
Програма "Державне регулювання діяльності суб’єктів природніх монополій" (09.03-13.03.2015)
Пахненко Олена Михайлівна, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Програма "Удосконалення методики і технології викладання у вищому навчальному закладі" (03.10.2011-30.04.2012)
Петренко Наталія Володимирівна, старший викладач кафедри фізичного виховання Семінар-практикум з черліденгу (м.Харків, Федерація аеробічної гімнастики та фітнесу України, 13.09.2008
Петренко Олена Павлівна, асистент кафедри фізичного виховання ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених "Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів" (СДПУ м.Суми);
Міжнародна науково-практична конференція "Природне середовище і здоровя людини;
Фізкультурно-оздоровчі технології формування особистості фахівця" (Чернігівський Національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, 15-17.05.2013)
Пігуль Наталія Георгіївна, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Курс для викладачів фінансових дисицплін (Державна навчано-наукова установа "Академія фінансового управління", м.Київ, 15-16.10.2009);
Інститут післядипломної освіти ДННУ "Академія фінансового управління" (03-14.10.2011);
Практичний семінар "Особливості функціонування кредитних та фінансових установ Чеської Республіки" (м. Прага, 05.05-17.05.2013)
Пластун В'ячеслав Леонідович, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Міжнародний сертифікат University of Cambridge (сертифікований рівень володіння англійською мовою Grade C in the First Certificate in English Council of Europe Level B2) (2009);
IELTS Teacher Training Seminar (British Council Ukraine, Sumy, 11.11.2010);
Свідоцтво про проходження міжнародної системи тестування з англійської мови (University of Cambridge, ESOL Examenations, 2011);
Course "Introduction to Finance" "Введення у фінанси" (University of Michigan, 23.07.2012-27.10.2012);
Кваліфікаційне посвідчення фахівця з питань управління активами Українського інституту розвитку фондового ринку КНЕУ (серія УФР-СLXI № 13/05674 від 21.06.2013)
Пластун Олексій Леонідович, канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Програма "Удосконалення методики і технології викладання у ВНЗ" (УАБС НБУ, 03.11.2008-30.04.2009)
Плотнікова Марія Володимирівна, канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права Семінар "Актуальні проблеми практики застосування земельного законодавства України" (УАБС НБУ, 27-28.05.2010);
Стажування на кафедрі культурології Національного університету "Києво-Могилянська академія" (22.11-22.12.2010);
Семінар "Проблеми питання у сфері застосування банківського законодавства" (НБУ, 09-13.09.2013)
Побожій Сергій Іванович, канд. мистецтвознав., доцент кафедри гуманітарних дисциплін Факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (26.01-20.02.2015)
Пожар Тетяна Олександрівна, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Програма "Удосконалення методики і технології викладання у ВНЗ" (УАБС НБУ, 18.11.2013-30.04.2014)
Рекуненко Ігор Іванович, д-р екон. наук, професор кафедри фінансів Семінар "Операції банків з цінними паперами та нормативно-правові акти щодо обігу цінних паперів" (НБУ, 16-19.03.2009);
European trade policy. Actual problems of the Czech Banks. Macroeconomic Forecasting: An Insider’s Perspective. Effectiveness of the bank business, experiences of the CSOB (13.04-24.04.2015; 27.04-02.05.2015)
Роєнко Вікторія Володимирівна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри фінансів Програма "Удосконалення методики і технології викладання у ВНЗ" (УАБС НБУ, 18.11.2013-30.04.2014);
Семінар–тренінг "Сучасні технології бізнес -аналітики" (05.12.2014)
Розкошна Олена Анатоліївна, канд. екон. наук, доцент кафедри УФЕБ Стажування "Практична психологія" (навчально-науковий інститут СДПУ, 08.01-07.02.2014);
Навчання та перевірка знань у сфері цивільного захисту (Навчально-методичний центр цивільного захисту та БЖД в Сумській області, 08-12.09.2014)
Романова Вікторія Борисівна, старший викладач кафедри фізичного виховання Семінар "Професійно-прикладна фізична підготовка студентів в руслі Болонського процесу" (УАБС НБУ, 6-8.10.2009);
Стажування на кафедрі теорії і методики спорту та фізичного виховання в Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка (03.05-01.06.2012);
EHF Coach Seminar (м.Суми, 24-27.05.2012)
Рябушка Людмила Борисівна, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів ІІІ Практичний семінар "Особливості функціонування фінансових і кредитних установ Чешської республіки" (Прага, 16-25 травня 2011);
European trade policy. Actual problems of the Czech Banks. Macroeconomic Forecasting: An Insider’s Perspective. Effectiveness of the bank business, experiences of the CSOB (13.04-24.04.2015; 27.04-02.05.2015)
Савченко Тарас Григорович, д-р екон. наук, професор, декан обліково-фінансового факультету Financial Market Liquidity Conference (Departament of Finance, Corvinus University of Budapest, 10-11.11.2011)
Салатенко Іван Олександрович, асистент кафедри фізичного виховання Національний університет фізичного виховання та спорту України (23.11-04.12.2009)
Самойленко Євген Анатолійович, асистент кафедри державно-правових дисциплін Семінар "Проблемні питання у сфері застосування банківського законодавства" (НБУ, 25-29.05.2009);
Міжнародний круглий стол-практикум "Досвід і проблеми викладання порівняльного правознавства у пострадянських країнах" (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 13-14.12.2010)
Семеног Андрій Юрійович, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Центр післядипломної освіти КНЕУ за спеціальністю "Фінанси і кредит" (Київ, 11-22.02.2013)
Серпенінова Юлія Сергіївна, канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Програма "Удосконалення методики і технології викладання у ВНЗ" (УАБС НБУ, 18.11.2013-30.04.2014);
Сертифікат "Міжнародний тиждень центральних банків" (Університет прикладних наук Нахенбург, Німеччина, 10.05.2015–16.05.2015)
Синюченко Майя Іванівна, канд. екон. наук, доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Центр післядипломної освіти КНЕУ за спеціальністю "Економічна теорія" (Київ, 22-30.04.2013)
Сисоєва Лариса Юріївна, канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи Conference "14 FM & REM Congress" (University of Applied Sciences Kufstein Tirol, 16-21.01.2011);
Семінар "Нагляд на основі оцінки ризиків з урахуванням рекомендацій Базельського комітету" (НБУ, 3-5.10.2012)
Скарлупіна Юлія Анатоліївна, асистент кафедри іноземних мов Програма з інноваційної педагогічної діяльності в Сумському державному університеті (23.02-13.03.2015)
Скорба Олег Анатолійович, канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Центр післядипломної освіти КНЕУ за спеціальністю "Облік і аудит" (30.09-11.10.2013);
Програма "Інформатизація програмного комплексу 1С Бухгалтерія 8.2 для України" (30.03-29.04.2015);
Сертифицированный курс "Использование прикладного решения" 1С: Бухгалтерия 8 для Украины" Редакция 1.2 (29.04.2015)
Старинський Микола Володимирович, канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права Семінар "Актуальні питання інспектування банків та фінансового моніторингу" (НБУ, 8-10.02.2010);
Стажування "Застосування заходів впливу до банків з боку НБУ за результатами безвиїзного нагляду" (НБУ, 22-23.02.2010);
Стажування "Застосування заходів впливу до банків з боку НБУ за результатами перевірок" (НБУ, 24-25.02.2010);
Стажування "Законодавче та нормативне забезпечення банківського нагляду" (НБУ, 26.02.2010)
Стогова Ольга Володимирівна, канд. політ. наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ (історико-теоретичний цикл) (Інститут підвищення кваліфікації Національного університету "Юридична академія України імені Я.Мудрого" (2013)
Сухонос Віктор Володимирович, д-р юрид. наук, професор, декан юридичного факультету Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми сучасного міжнародного права" (СІБС УАБС НБУ, 21-23.06.2012)
Сюркало Богдан Іванович, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів Програма "Удосконалення методики і технології викладання у ВНЗ" (УАБС НБУ, 03.11.2008-30.04.2009);
Семінар "Актуальні питання інспектування банків та фінансового моніторингу" (НБУ, 9-11.02.2011);
Стажування "Запобігання використання банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму - один із напрямів банківського нагляду НБУ" (НБУ, 22-24.02.2011);
Семінар "Практичні аспекти внесення інформації до окремих додулів автоматизованої інформаційної системи "Досьє банків" (НБУ, 19-20.05.2011);
Програма "Теоретичні та практичні аспекти протидії шахрайству у банківській системі" (Національний центр підготовки банківських працівників України, м.Севастополь, 8-10.09.2011);
Семінар "Актуальні питання фінансового моніторингу з огляду на зміни та прийняття нових нормативно-правових актів НБУ у сфері протидії легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму" (НБУ, 10-11.10.2011);
Seminar "From the Financial Crisis to the Euro Crises - Causes, Course an Consequences" (11-17.11.2012)
Туляков Олег Олегович, канд. пед. наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Навчання на факультеті підвищення кваліфікації та перепідготовки Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (06.04 - 27.04.2015)
Фролов Сергій Михайлович, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів Програма підвищення кваліфікації викладачів факультету економіки та менеджменту (Сумський державний університет, 26.09.2011);
Міжнародна науково-практична конференція "Фінансово–кредитна діяльність: проблеми теорії та практики" (Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ (м. Київ), 26, 27 вересня 2013);
Certificate "Маrket Risk Management" (06.11 - 08.11.2013);
European trade policy. Actual problems of the Czech Banks. Macroeconomic Forecasting: An Insider’s Perspective. Effectiveness of the bank business, experiences of the CSOB (13.04-24.04.2015; 27.04-02.05.2015)
Ходцева Алла Олександрівна, канд. пед. наук, доцент кафедри іноземних мов Seminar "Ou you to embrace technologhal innovations from Cambridge University Press" (24.11.2011, Sumy);
Seminar "What makes a good exam?" (28.01.2012, Sumy);
Seminar "Teaching Writing" (21.11.2012);
ІІІ Міжнародна наукова конференція "Нові виміри духовності на початку ХХІ століття" (УАБС НБУ, 30.11-01.12.2012);
ХVIII National TESOL Ukraine Conference "Global English - Global Decisions" (СІБС УАБС НБУ, 12-13.04.2013);
Webinar "Challenging studemts to think critically" (17.02.2015);
Webinar "The power of pronunciation in business english" (20.02.2015);
Програма з інноваційної педагогічної діяльності в Сумському державному університеті (23.02-13.03.2015)
Хомутенко Людмила Іванівна, канд. екон. наук, доцент кафедри міжнародної економіки Стажування в Донецькому національному університеті економіки й торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (2011)
Циганюк Дмитро Леонідович, канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи Семінар "Спеціальні перевірки банківських процесів щодо ведення кредитної та торгової діяльності" (НБУ, 31.08.-02.09.2011);
Семінар "Нагальні питання щодо методологічних підходів до порядку формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями" (НБУ, 18-19.02.2013)
Чернадчук Віктор Дмитрович, д-р юрид. наук, професор, завідувач кафедрою цивільно-правових дисциплін та банківського права Стажування "Застосування заходів впливу до банків з боку НБУ за результатами перевірок та безвиїзного нагляду" (НБУ, 26-30.01.2009);
Семінар "Проблемні питання у сфері застосування банківського законодавства" (НБУ, 12-16.09.2011)
Шамота Галина Михайлівна, канд. екон. наук, доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Центр післядипломної освіти КНЕУ за спеціальністю "Фінанси і кредит" (11-22.02.2013);
Програма "Інформатизація програмного комплексу 1С Бухгалтерія 8.2 для України" (30.03-29.04.2015)
Шипунова Ольга Володимирівна, канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Сертифікований курс "Використання прикладного рішення "1С: Бухгалтерія 8 для України" (10.03.2011);
Программа "Знание особенностей и применение программы "1С: Бухгалтерия 8" для Украины" (09.12.2011)
Школьник Інна Олександрівна, д-р екон. наук, професор кафедри фінансів, проректор академії Семінар "Завдання Дойче Бундесбанку в сфері банківського нагляду" (НБУ, 10-12.03.2009);
International educative praxis under the auspices of the Banking Institute Banking University (Czech Republic, Praha, 9-19.04.2012)
Щербак Світлана Володимирівна, канд. юрид. наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Стажування з питань звернення стягнення на майно боржника у відділі державної виконавчої служби Сумського районного управління юстиції (16.04 -19.04.2012)
Щербина Тетяна Володимирівна, канд. екон. наук, доцент кафедри міжнародної економіки Семінар "Корпоративне управління та організація системи внутрішнього контролю в банках" (НБУ, 29.09-01.102.010)
Яременко Наталія Сергіївна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри економічної кібернетики SAS Global Academy Program курс "SAS технології в бізнесі"(м.Київ, САС ІНСТІТЬЮТ ЕЛ.ЕЛ.СІ. 9-11.09.2013);
Course "Payment and settlement systems oversight" (Німеччина, Дойче Бундесбанк, Kyiv 23-25.07.2013)
Яровенко Ганна Миколаївна, канд. екон. наук, доцент кафедри економічної кібернетики SAS Global Academy Program курс "SAS технології в бізнесі"(м.Київ, САС ІНСТІТЬЮТ ЕЛ.ЕЛ.СІ. 9-11.09.2013);
Атестація з правом користувача Системи Галактика ERP 9.1 Управління логістикою та договорами (27.12.2013)
Ярошенко Алла Станіславівна, канд. екон. наук, асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Програма "Удосконалення методики і технології викладання у ВНЗ" (УАБС НБУ, 03.10.2011-30.04.2012);
Сертифікований курс "Ведення бухгалтерського і податкового обліку в прикладному рішенні "1С: Управління виробничим підприємством 8 для України" Редакція 1.3 (24.09.2013)
Яценко Валерій Валерійович, канд. техн. наук, доцент економічної кіберентики Програма з електронних засобів та дистанційних технологій навчання (Сумський державний університет, 15.04-04.05.2015)