Міжнародний центр банківської справи та корпоративного управління є науково-дослідним інститутом, що функціонує на базі кафедри міжнародної економіки навчально-наукового інституту "УАБС". Центр створено за постійної підтримки та спонсорства видавництва "Virtus Interpress".

Перелік останніх досліджень, проведених представниками Центру, включає практики корпоративного управління в банках під час фінансової кризи, проблеми винагороди директорів банків, розвитку корпоративного управління в Центральній та Східній Європі, банківського регулювання у період фінансових криз тощо. У 2013 році Центр був включений до 51-го видання (2014/2015) Щорічника міжнародних організацій.

Основні напрями діяльності Центру:

  • проведення і заохочення досліджень високої якості в сфері банківського та корпоративного управління;
  • участь в міждисциплінарних та транскордонних дослідженнях у рамках співробітництва з контактами у всьому світі;
  • консультування з професійними органами, банками, корпораціями та іншими установами по темам банківського та корпоративного управління;
  • поширення досліджень Центру через оприлюднення досліджень та доповідей на конференціях і семінарах;
  • формування та подальший розвиток наукових шкіл, зокрема наукової школи корпоративного управління в банках, банківського регулювання та нагляду тощо;
  • розвиток репутації навчально-наукового інституту "УАБС" на міжнародному рівні як перспективного закладу у галузі науки та освіти.

Положення про Центр

.