Дудченко Вікторія Юріївна   Заступник директора інституту
з навчальної роботи
Канд. екон. наук, доцент кафедри міжнародної економіки

Дисципліни: Фінансові системи зарубіжних країн, міжнародна економіка, біржі і біржова діяльність.

Сфера наукових інтересів: державний борг, особливості економічного розвитку зарубіжних країн, організація фінансових систем зарубіжних країн.

E-Mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Народилась на Сумщині у 1980 році.

Закінчила економічний факультет Української академії банківської справи Національного банку України за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (2002 р.). кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит (2008 р.)

В Академії, на кафедрі міжнародної економіки, працює з 2007 року

Навчальні посібники та монографії:

 1. Міжнародні фінанси : навч. посіб. / [І.І. Д’яконова, М.І. Макаренко, Ф.О. Журавка та ін.]; за ред.. М.І. Макаренка та І.І. Д’яконової. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 548 с.
 2. Euroasian perspectives of the banking systems development / [M. Makarenko, A. Kostyuk, I. Dyakonova, О. Kostyuk, L. Khomytenko, Y. Chala, V. Dudchenko, T. Medvid, Lin Michelle, Lin Suzanne, Omet Ghassan ] edited by A. Kostyuk, М. Lin, G. Omet. – Sumy : Virtus Interpress. – 2011. – 167 p.

Наукові статті:

 1. Дудченко В. Ю. Сучасний стан та структура державного боргу країн Європи // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету "Економічна думка", 2012. - Вип. 11. - Частина 1. - С. 98-104.
 2. Дудченко В.Ю. Міжнародний ринок золота сучасний стан і структура // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Текст] : збірник наукових праць : Вип. 36 / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. - С. 75-82.
 3. Дудченко В.Ю. Механізм стратегічного планування у комерційному банку при виході на зовнішній ринок / В. Ю. Дудченко // Збірник наукових праць "Економічний аналіз" Тернопільського національного економічного університету – Випуск 5. - 2010. - С. 83-87.
 4. Дудченко В.Ю. Організаційно-методологічне забезпечення стратегічного планування в комерційному банку / В. Ю. Дудченко // Збірник наукових праць "Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України". - Випуск 28. - 2010. - С. 46-53.
 5. Дудченко В.Ю. Зовнішній державний борг: особливості вимірювання та економічні наслідки / В. Ю. Дудченко // Збірник наукових праць "Економічний аналіз" Тернопільського національного економічного університету. - Випуск 7. - 2010. - С. 68-72.
 6. Дудченко В.Ю. Державний борг як об’єкт регулювання / В. Ю. Дудченко // Економічний аналіз: Зб. наук. праць Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – Випуск 2 (18). – С. 82-87.
 7. Дудченко В.Ю. Зовнішній державний борг: етапи формування та проблеми обслуговування // Вісник Української академії банківської справи. – 2004. – № 1 (16). – С. 26-33.
 8. Дудченко В.Ю. Державний внутрішній борг: особливості формування та структуризації // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Економічна серія. – 2004. – № 634. – С. 140-144.
 9. Макаренко М.І., Дудченко В.Ю. Сутнісно-структурна визначеність механізму регулювання державного боргу // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2006. – № 7 (91)’. – С. 68-75.
 10.   Дудченко В.Ю. Зарубіжна практика регулювання державного боргу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Економічна серія. – 2007. – № 786. – С. 109-113.
 11.   Дудченко В. Державний борг як об’єкт регулювання // Економічний аналіз: Зб. наук. праць Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – Випуск 2 (18). – С. 82-87.
 12.   Дудченко В.Ю. Передумови побудови базової моделі динаміки державного боргу // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Випуск 22. – 2007. – № 768/1. – С. 345-353.