Вербицький Валентин Вікторович   Заступник директора інституту
зі спортивної роботи,
cтарший викладач кафедри фізичного виховання.

Народився на Сумщині 1976 року.

1994–1999 рр. – навчання в Сумському педагогічному інституті ім. А.С. Макаренка, факультет фізичного виховання та спорту.

1999–2002 рр. – викладач фізичної культури в НВК № 10 м. Суми.

З 2002 р. – асистент кафедри фізичного виховання ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ".

Взято участь в І студентському науково-практичному семінарі "Студентська молодь за здоровий спосіб життя", доповідь: "Використання спорту для всіх як ефективного методу рекреації" (Цикуров Д.О., Ойстрик А.В., група БС-62, ІІІ курс), науковий керівник Вербицький В.В. м. Львів, ЛІБС УБС НБУ, 8-13 грудня 2008 р.

Опубліковано такі праці:

  1. Вербицький В. В. Необхідність організації проведення самостійних фізкультурно-оздоровчих занять за місцем проживання / Вербицький В. В., Шаповал М. С. // VII Міжнародна науково-практична конференція ("Фізична культура, спорт та здоров’я нації") – Вінниця : 2008. – С. 43-46.
  2. Вербицький В. В. Зміцнення психічного здоров’я студентів ВНЗ на заняттях з фізичної культури / Вербицький В.В. // Магістр: матеріали наукової конференції ("Наукові пошуки молодих вчених") / Видавництво СумДПУ ім.. А.С. Макаренка. Суми: 2009. – С. 12-15.
  3.   Вербицький В. В. Зміцнення психічного здоров’я студентів ВНЗ на заняттях з фізичної культури / Вербицький В.В., Г.Є. Улунова // Магістр: матеріали наукової конференції ["Наукові пошуки молодих вчених"] / Видавництво СумДПУ ім.. А.С. Макаренка. Суми: 2009. – С. 12-15.
  4.   Вербицький В.В. Корекція тривожності у студентів вищих навчальних закладів на заняттях із фізичного виховання / Вербицький В.В., Улунова Г.Є. // матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Ідеї, реалії і перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика»] – Суми, 2006. – С.23-26.