Бойко Антон Олександрович   Заступник директора інституту
з міжнародної діяльності,
канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів.

Дисципліни: податкова система, податковий менеджмент, моделювання в управлінні фінансовими процесами.

Сфера наукових інтересів: оподаткування, страхування, перестрахування, фінансова безпека суб’єктів господарювання, управління ризиками фінансових установ.

E-Mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Народився у м. Суми.

У 2008 році закінчив Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» та здобув кваліфікацію магістра з фінансів. Протягом 2008-2011 рр. навчалася в аспірантурі ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України».

Брав участь у роботі міжнародного семінару «Монетарна політика в глобальній економіці», що проходив у Вищій школі Бундесбанку Німеччини (м. Хахенбург, 2008 р.).

В Академії працює з 2009 року, на кафедрі – з 2011 року.

Бойко А.О. є автором більш ніж 30 праць фінансового та економічного спрямування, у тому числі:

 1. Бойко А. О. Роль страхових компаній в інвестиційному забезпеченні соціально-економічного розвитку міста / Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста : монографія Том 2 / [за заг. ред. д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук Т. А. Васильєвої]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 264 с.
 2. Моделювання оцінки операційного ризику комерційного банку : монографія / [О.С. Дмитрова, К.Г. Гончарова, О.В. Меренкова, А.О. Бойко та ін.]; за заг. ред. С.О. Дмитрова. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. – 264 с.
 3. Страховий і перестраховий ринок в епоху глобалізації : монографія / Козьменок О.В., Козьменко С.М., Васильєва Т.А. та ін. – Суми : Університетська книга, 2011. – 388 с.
 4. Практичне застосування Байєсівського аналізу при здійсненні фінансового моніторингу в банках [Текст] : монографія / [О. В. Кузьменко, Т. А. Медвідь, Л. Г. Левченко та ін.] ; за заг. ред. С. О. Дмитрова. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 46 с.
 5. Вартість банківського бізнесу [Текст] : монографія / [А. О. Єпіфанов, С. В. Лєонов, Й. Хабер та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова та д-ра екон. наук С. В. Лєонова. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”. – 295 с.
 6. Kozmenko O. V. Analysis of insurance market structure and dynamics in Ukraine, Russia and countries members of European insurance and reinsurance federation (СЕА) / О. V. Kozmenko, О. V. Merenkova, A. O. Boyko // Problem and Perspectives in Management International Research Journal Volume 7, Issue 1, 2009. P. 30–41
 7. Kozmenko O. V. Forecasting of principal directions of Ukrainian insurance market development based on German insurance market indices / O. Kozmenko, O. Merencova, A. Boyko, H. Kravchuk // Innovative Marketing. – Volume 5, Issue 4, 2009. – P. 51–54.
 8. Бойко А. О. Теоретичні основи та практичний досвід забезпечення фінансової стійкості страхової компанії / А. О. Бойко // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси» : збірник наукових праць, Луцький національний технічний університет. – Випуск 7(25). – Ч. 4. – Луцьк, 2010. – С. 36–49.
 9. Меренкова О. В. Факторний аналіз імовірнісної оцінки ризику використання послуг банків для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму / А. О. Бойко, О. В. Меренкова, Т. А. Медвідь // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 11(177). – С. 46–52.
 10. Бойко А. О. Ідентифікація фінансових потоків страхової компанії / А. О. Бойко // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління, том 11. Серія «Економіка». – Випуск 176 «Фінансово-банківські механізми державного управління економікою України». – Донецьк, 2010. – С. 377–388.
 11. Бойко А. О. Формалізації впливу перестрахування на рівень платоспроможності страхової компанії / А. О. Бойко // Інноваційна економіка. – 2011. – № 20. – С. 226–230.
 12. Бойко А. О. Оптимізація портфеля страхової компанії на основі застосування операцій перестрахування / А. О. Бойко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1(115). – С. 160–169.
 13. Управління ризиками банків [Текст] : монографія у 2 томах. Т. 1: Управління ризиками базових банківських операцій / [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. - 283 с.
 14. Нові вектори розвитку страхового ринку України [Текст] : монографія / [О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва ; керівник авт. проекту д. е. н., проф. О. В. Козьменко] - Суми : Університетська книга, 2012. - 316 с.
 15. Бойко А.О. Теоретичні підходи до визначення бюджетного потенціалу міста та основні засади його формування [Текст] / Є.О. Балацький , А.О. Бойко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць / Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України. - 2011. – Вип. 1 (10). – Ч. 2. – 212-216.
 16. Бойко А. О.Сучасний стан і перспективи розвитку ринку перестрахування в Україні [Текст] / О. В. Козьменко, А. О. Бойко // Фінанси України. - 2011. - N 6. - С. 24-33.
 17. Boyko A. Risk assessment of using insurance companies in suspicious transactions // A. Boyko, V. Roienko // Economic Annals – XXI. – 2014. – № 11-12. – P. 73-76.
 18. Бойко А.О. Критерії оцінювання сфери використання страхових компаній в схемних операціях / А.О. Бойко, В.В. Роєнко // Фінансовий простір. – 2015. – № 1 (17). – С. 50-54.