Скорба Олег Анатолійович   Заступник директора інституту
з профорієнтації
канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Дисципліни: аудит; державний фінансовий контроль; судова бухгалтерія.

Сфера наукових інтересів: організація державного фінансового контролю в Україні, організація аудиторської діяльності в Україні.

 

Народився на Псковщіні (Росія) у 1971 році.

Закінчив економічний факультет Сумського сільськогосподарського інституту (1996р.) кандидат економічних наук зі спеціальності 08.04.01 - Фінанси, грошовий обіг і кредит (2001 р.), доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (2006 р.). В Академії та на кафедрі працює з 1997 року.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Опубліковано понад 20 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі:

 1. Скорба О. А. Методологические основы учета основных средств / О. А. Скорба // Вісник УАБС. – 1997. – № 2. – С. 21-23.
 2. Скорба О.А. Особливості амортизаційних відрахувань у сучасних умовах / О. А. Скорба // Вісник УАБС. – 1998. – № 4. – С. 58-60.
 3. Скорба О.А. Вплив стану виробничих фондів на показники роботи підприємства / О. А. Скорба // Вісник УАБС. – 1999. – № 1(6). – С. 15-17.
 4. Полятикіна Л.І., Скорба О.А. Аналіз використання основних фондів підприємств м’ясної промисловості / Л. І. Полятикіна, О. А. Скорба // Вісник СДАУ. – Серія: Фінанси і кредит. – 1999. – № 2. – С. 204-208.
 5. Скорба О.А. Особливості кругообігу оборотних фондів на підприємствах переробної промисловості / О. А. Скорба // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва. – Суми: Сумський державний університет. – 1999. – № 4. – С. 82-93.
 6.   Скорба О.А. Оцінка кредитоспроможності позичальника / О. А. Скорба // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи україни: Збірник наукових праць. Т. 14.- Суми: УАБС НБУ, 2005. С.162-168
 7.   Скорба О.А. Аудит грошових коштів / О. А. Скорба // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Випуск 22. – Суми: ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», 2007. С. 78-82.
 8.   Скорба О.А. Історія становлення аудиту в банках / О. А. Скорба // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 листопада 2007 р.): У 2-х т. – Т. 2. – Суми: УАБС НБУ, 2007. С.33-34.
 9.   Скорба О.А. Аудит стійкості підприємства – крок до подолання економічної кризи / О.А. Скорба // Економіка: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. Випуск 257: В 7 т. – Т. ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – 296 с.
 10.   Скорба О.А. Роль аудиту стійкості підприємства в умовах світової економічної кризи / О. А. Скорба // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2009 р.) – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – Т1. С.93-94.
 11.   Скорба О.А. Деякі питання вдосконалення амортизаційної політики основних засобів / О. А. Скорба // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник тез доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2008 р.): У 2-х т. – Т. 2. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. С.17-21.
 12.   Скорба О.А. Регулювання обліку дебіторської заборгованості. Матеріали за V международну науково- практичну конференцію «Vedesky prumysl evropskeho kontinentu – 2009». –27.11-05.12.2009. – Т.3 Икономики. Praha, «Education and Science» 2009. – С. 20-23.
 13.   Скорба О.А. Оцінка кредитоспроможності позичальника / О. А. Скорба // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи україни: Збірник наукових праць. Т. 14.- Суми: УАБС НБУ, 2005. С.162-168.
 14.   Скорба О.А. Облік дебіторської заборгованості в Україні та за кордоном. Матеріали за V международна научна практична конференція «Honoris High School – 2009». – Т.2 Икономики. София, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2009. –С. 22-25.
 15.   Скорба О.А. Виникнення та розвиток державного фінансово-господарського аудиту / О.А. Скорба // Економіка: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. Випуск 261: В 7 т. – Т. V. –Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С 1299-1306.