За посадами:

 1. Д'яконова Ірина Іванівна ‑ д.е.н., професор, в.о. директора інституту
 2. Бойко Антон Олександрович  ‑ к.е.н., заступник директора з наукової роботи та бізнес-процесів
 3. Дудченко Вікторія Юріївна  ‑ к.е.н., доцент, заступник директора з навчальної роботи
 4. Пахненко Олена Михайлівна ‑ к.е.н., доцент, заступник директора з методичної роботи
 5. Колдовский Артем Володимирович - к.е.н., доцент, заступник директора з міжнародної діяльності
 6. Вербицький Валентин Вікторович  ‑ заступник директора зі спортивної роботи
 7. Гордієнко Віта Павлівна - к.е.н., доцент, заступник директора з дистанційної та заочної форм навчання
 8. Скорба Олег Анатолійович  ‑ к.е.н., доцент, заступник директора з профорієнтації
 9. Семененко Тетяна Олексіївна ‑ к.е.н., доцент, заступник директора з інформаційної роботи та медіа технологій
 10. Леганьков Ігор Вікторович ‑ заступник директора з військово-патріотичної підготовки
 11. Ярова Алла Григорівна ‑ заступник директора з виховної роботи та гуртожитків
 12. Школьник Інна Олександрівна ‑ д.е.н., професор, завідувач кафедри  кафедри фінансів, банківської справи та страхування
 13. Кузьменко Ольга Віталіївна ‑ к.е.н., доцент, завідувач кафедри кафедри економічної кібернетики
 14. Петрушенко Юрій Миколайович ‑ д.е.н., доцент, завідувач кафедри  кафедри міжнародної економіки
 15. Кривенко Лариса Володимирівна ‑ д.е.н., професор, завідувач кафедри  кафедри теоретичної і прикладної економіки
 16. Гнаповська Людмила Вадимівна ‑ к.філолог.н., доцент, завідувач кафедри кафедри іноземних мов
 17. Савченко Тарас Григорович ‑ д.е.н., професор, завідувач кафедри  кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування
 18. Балацький Євген Олегович  ‑ д.е.н., доцент, завідувач кафедри  кафедри управління та фінансово-економічної безпеки
 19. Циганюк Дмитро Леонідович - к.е.н., доцент, голова бюро профспілки працівників ННІБТ “УАБС“

Виборні представники (на підставі рішення зборів трудового колективу навчально-наукового інституту бізнес-технологій "УАБС" від 03.06.2016 р. та рішення конференції студентів наукового інституту бізнес-технологій "УАБС" від 25.05.2016 р.):

 1. Єпіфанов Анатолій Олександрович – д.е.н., професор, почесний ректор «УАБС»
 2. Бєлова Інна Валеріївна  ‑ к.е.н., доцент професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування
 3. Рекуненко Ігор Іванович  ‑ д.е.н., професор, професор кафедри фінансів
 4. Закутня Альона Олександрівна - голова накового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ННІБТ "УАБС"
 5. Наумов Даниїл Леонідович ‑ студент, МЕ-51
 6. Скляр Владислава Володимирівна ‑ студент, МЕ-21
 7. Поліщук Олександр Іванович ‑ студент, БС-31
 8. Підопригора Єгор Олегович ‑ студент, МЕК-51